7 vragen over grensoverschrijdend gedrag

7 vragen over grensoverschrijdend gedrag
Pesten, intimidatie, chantage; medewerkers kunnen daar grote fysieke, mentale en emotionele schade door oplopen.

Grensoverschrijdend gedrag is een actueel thema, ook vanwege de gebeurtenissen bij het tv-programma The Voice. Maar ongewenst gedrag komt ook voor bij mobiliteitsbedrijven, waar dagelijks intensief wordt samengewerkt. In dit artikel antwoord op 7 vragen over grensoverschrijdend gedrag. Wat is het en wat kunnen werkgevers en medewerkers eraan doen?

1. Wat is grensoverschrijdend gedrag op het werk?

Bij grensoverschrijdend gedrag overschrijdt iemand de grenzen van een ander. Voorbeelden zijn pesten, intimidatie, chantage, overmatige controle uitoefenen, vernedering, seksuele intimidatie of seksueel misbruik. Mensen kunnen daar grote fysieke, mentale en emotionele schade door oplopen.

2. Hoe ontstaat grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag ontstaat vaak door een machtsverschil, waarbij één van beide partijen geen weerstand kan bieden. Bij grensoverschrijdend gedrag gaat het altijd over hoe iets ervaren wordt. Mensen verschillen namelijk in hun normen en waarden en de daarbij behorende grenzen.

3. Hoe signaleer je grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag draait erom of het als onprettig en ongewenst wordt ervaren. Maar grensoverschrijdend of ongewenst gedrag gebeurt lang niet altijd bewust.

4. Wat kun je als werkgever doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen?

In de Arbowet staat dat werkgevers moeten zorgen voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers als het gaat om met de arbeid verbonden aspecten. Hieronder valt ook grensoverschrijdend gedrag. Als werkgever moet je het onderwerp bespreekbaar maken. Stel samen een gedragsprotocol mét beleid bij een eventueel incident op. Een werkgever heeft een voorbeeldfunctie, dus ook het eigen gedrag vormt een factor.

5. Wat kun je er als medewerker tegen doen?

Het is belangrijk dat medewerkers een veilig klimaat ervaren, waarin ze vragen durven te stellen en grenzen durven aan te geven. Een vertrouwenspersoon helpt de drempel te verlagen om melding te doen of om ongewenst gedrag te bespreken.

6. Hoe zorg je voor een veilige werkomgeving?

Zorg allereerst voor een veilige werkomgeving, waarbij communicatie gestimuleerd wordt. Betrek medewerkers periodiek bij het beleid voor ongewenst gedrag binnen een bedrijf. Leg vast wat onder ongewenst gedrag verstaan wordt, waar medewerkers terecht kunnen voor hulp en welke sancties kunnen volgen als iemand zich hier schuldig aan maakt.

7. Hoe handel je bij grensoverschrijdend gedrag?

Luister naar de persoon die melding heeft gemaakt. Bespreek met de melder wat de vervolgstappen kunnen zijn. Soms volstaat een waarschuwing, terwijl in andere situaties ontslag voor de hand ligt.

Gratis webinar

Pesten, intimidatie, chantage; overal waar mensen samenwerken vindt het plaats, ook bij mobiliteitsbedrijven. Hoe signaleer je het en wat doe je eraan? Geef je nu op voor het OOMT-webinar van 10 mei.

Dit artikel is gemaakt in samenwerking met onze partner OOMT.