ANWB: 'Iedereen nodig om fietsverzekering betaalbaar te houden'

ANWB: 'Iedereen nodig om fietsverzekering betaalbaar te houden'
Joris Smink en Rogier Eenkhoorn van Unigarant: "We komen nu in een situatie die onhoudbaar is voor de hele branche."

Alleen met samenwerking tussen alle belanghebbenden kan het diefstalprobleem een halt toegeroepen worden. Dat stelt fietsverzekeraar ANWB. Achter de schermen werkt ze aan een allesomvattende systeemaanpak. In het verlengde daarvan ligt de aanpassing van het fietsverzekeringsproduct.

ANWB is van mening dat stakeholders samen en op meerdere fronten tegelijk aan oplossingen tegen fietsdiefstal werken. “De maatregelen moeten er gezamenlijk voor zorgen dat de diefstalaantallen afnemen. Het vraagt wel tijd, want een probleem dat in twintig, dertig jaar is gegroeid tot wat het nu is, kun je niet binnen een jaar stoppen”, zegt innovatiespecialist Rogier Eenkhoorn van ANWB.

Systeemaanpak krijgt vorm

De afgelopen maanden zijn er desondanks grote sprongen voorwaarts gezet. Zo zijn de eisen voor de Kiwa SCM-certificering van track & trace-systemen bijna definitief. “Het college van deskundigen, met een brede branchevertegenwoordiging, accordeert die nu binnen de Kiwa-systematiek. Op die manier kunnen wij als verzekeraar binnenkort onderscheid maken tussen wat wel en niet werkt en het gebruik van goed functionerende trackers op fietsen met een hoog diefstalrisico verplicht stellen.”

Rogier Eenkhoorn: "De verwachting is dat we dit jaar richting 100.000 aangiftes gaan."
Rogier Eenkhoorn: "De verwachting is dat we dit jaar richting 100.000 aangiftes gaan."

Wat nu volgt zijn de certificeringseisen voor startonderbrekers. Komend voorjaar moeten ook die van kracht zijn. Mogelijk gebeurt hetzelfde voor alarmsystemen. “Ook zijn we bezig met een pilot op NS-stations met self service-fietsstallingen, waar alles geautomatiseerd is en geen menskracht aanwezig is. Daar komt relatief veel diefstal voor. Studentengroepen zijn er sinds kort actief. Zij onderzoeken het gedrag van gebruikers die er fietsen stallen en ophalen. Wat doen zij precies? We hopen op basis van het praktijkonderzoek tot interventies te komen die leiden tot minder diefstal. Misschien kunnen we het gedrag beïnvloeden, misschien moeten we de stallingen anders inrichten.”

Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (SAFE), waarin ANWB actief participeert, lanceert volgend voorjaar een bewustwordingscampagne. Die moet consumenten aansporen om fietsen beter te beveiligen. De campagne zal langdurig lopen, vergelijkbaar met de Bob- en Rij Mono-campagnes.

Scherpere voorwaarden en eisen

In de keten kijkt ANWB ook naar haar eigen rol en het fietsverzekeringsproduct dat ze aanbiedt. Komend jaar voert ze wijzigingen in de voorwaarden door die moeten bijdragen aan lagere diefstalcijfers en een lagere schadelast.

Joris Smink: "We gaan gebruik van een tweede slot verplicht stellen voor alle e-bikes."
Joris Smink: "We gaan gebruik van een tweede slot verplicht stellen voor alle e-bikes."

Om premieverhogingen zo veel mogelijk te voorkomen, maakt ANWB vooral werk van scherpere preventie- en acceptatiecriteria. “We gaan gebruik van een tweede slot verplicht stellen voor alle e-bikes. Het slot moet bovendien ART2-goedgekeurd zijn”, zegt salesmanager Joris Smink van ANWB. “Andere eis is dat we een geactiveerd track & trace-systeem voorschrijven op e-bikes die een aanschafwaarde van 4.500 euro of hoger hebben. Dat systeem moet uiteraard voldoen aan de nieuwe eisen van Kiwa SCM.”

Een derde wijziging is de invoering van een eigen risico, in geval van diefstal, van 5 procent van het verzekerde bedrag. “Op deze manier prikkel je de consument extra zorgvuldig op de fiets te passen. Je legt een stukje verantwoordelijkheid bij de eigenaar neer.”

Met een eigen risico prikkel je de consument extra zorgvuldig op de fiets te passen.”
— Joris Smink

Een andere maatregel is aanpassing van de aanschafwaarderegeling: voortaan krijgen consumenten gedurende de eerste drie jaar de gehele aanschafwaarde van de fiets terug na diefstal. Dat was vijf jaar. Na drie jaar is er sprake van afschrijving.

Aangiftes met 65 procent omhoog

ANWB spreekt van ‘forse maatregelen die helaas nodig zijn’. Rogier Eenkhoorn: “Twee jaar geleden zaten we op 60.000 aangiftes van fietsdiefstal, vorig jaar waren dat er 78.000. Dit jaar zaten we al in oktober op dat aantal. De verwachting is dat we dit jaar naar de 100.000 aangiftes gaan. Dan heb je het over een stijging van 65 procent in twee jaar. In deze cijfers gaat het enkel om mensen die aangifte doen. Dat zijn over het algemeen mensen die hun fiets hebben verzekerd.”

Diefstal treft nu iedereen

ANWB benadrukt het belang om gezamenlijk op te trekken in de strijd tegen fietsdiefstal. “Voorheen zag je dat vooral de consument en verzekeraar de dupe waren van oplopende diefstalcijfers: de premies stegen en de verzekeraar had een hogere schadelast. Nu komen we in een situatie die onhoudbaar is voor de hele branche. Ook bijvoorbeeld dealers zullen meer last ervaren, want de toename van diefstal remt het gebruik en de verkoop. Een derde van de consumenten, de belangrijkste groep stakeholders, laat de fiets staan uit angst voor diefstal, blijkt uit onderzoek onder ANWB-leden. Diefstal raakt het fietsplezier”, zegt Joris Smink, die dealers oproept om consumenten goed voor te lichten en tips te geven voor betere fietsbeveiliging. “We hebben iedereen nodig om een vuist te maken tegen fietsdiefstal.”

Dit artikel is gesponsord door ANWB.