Prinsjesdag: BOVAG ziet onvoldoende focus op ondernemers

Prinsjesdag: BOVAG ziet onvoldoende focus op ondernemers
Binnen de Prinsjesdagplannen is er voorlopig nog geen steun voor een grote groep mkb-bedrijven met hoge energierekeningen. Zij zien hun laten nu wél stijgen door de aangekondigde belasting- en minimumloonverhogingen. (foto ANP)

Bij het aanpakken van de energie- en inflatiecrisis kijkt het kabinet te eenzijdig naar de burger. Het MKB komt er bekaaid vanaf, zo concludeert BOVAG na Prinsjesdag. Gerichte maatregelen om de hoge energielasten voor MKB-ers te dempen en/of gerichte steun voor energie-intensieve sectoren zijn (nog) niet beschikbaar. Terwijl de verhoging van een aantal ondernemersbelastingen er stevig inhakt.

Ondernemers worden geconfronteerd met een stevige verhoging in de vennootschapsbelasting. Ook gaan DGA's meer belasting betalen. Dat is allemaal geld van de ondernemer dat naar de schatkist gaat en geld dat hij niet in personeel of duurzame investeringen kan steken.
Een paar lichtpuntjes: de opslag Duurzame energie (ODE) wordt afgeschaft, er komt een lichte verhoging van de belastingvrije ruimte in de werkkostenregeling en het kabinet zegt het bedrijfsleven tegemoet te willen komen in de hoge energierekening. Maar hoe is nog niet duidelijk.

Niet conform coalitieakkoord

Han ten Broeke, algemeen voorzitter van BOVAG: "In het coalitieakkoord werd het MKB nog een hart onder de riem gestoken: 'Het groei- en innovatief vermogen van MKB-ondernemers en bedrijven wordt versterkt en ondernemerschap wordt gestimuleerd'. Daar is echter weinig van terug te zien in de plannen voor 2023. De mogelijkheden om te innoveren en te investeren in verduurzaming worden momenteel ernstig belemmerd door de forse lastenverhoging enerzijds en de hoge energielasten anderzijds. En het blijkt dat het kabinet daar helaas erg weinig oog voor heeft. Dit korte-termijn-denken is schadelijk voor de BV Nederland, voor de MKB-ondernemer en voor de vergroeningsambities van de overheid. Wij blijven de komende dagen en weken bij het kabinet hameren op aanpak van de gestegen energielasten voor de ondernemers. Ook ondernemers moeten hierin tegemoetgekomen worden."

Pijnlijk: meer belasting bij minder winst

Een pijnlijke maatregel voor het bedrijfsleven is dat ondernemers vanaf 1 januari 2023 al bij een lager winstbedrag méér vennootschapsbelasting moeten betalen. De grens van de eerste 'lage' schijf wordt teruggeschroefd naar 200.000 euro (was 395.000 euro) tegen een verhoogd tarief van 19 procent (was 15 procent). Bij een 'winst' tot 400.000 euro betekent dit voor een ondernemer een extra last van 21.000 euro per jaar. Daar komt bij dat in de inkomstenbelasting het tarief in box 3 van 31 procent naar 34 procent gaat en dat voor DGA’s de doelmatigheidsmarge wordt afgeschaft, waardoor zij meer belasting moeten betalen.

Werkkostenregeling verruimd

De vraag vanuit ondernemers om hun medewerkers belastingvrij te kunnen helpen met hun hogere energierekening middels een tijdelijke verhoging van het belastingvrije percentage in de Werkkostenregeling (WKR), is volgens BOVAG zuinigjes beantwoord. De belastingvrije ruimte gaat van 1,7 naar 1,92 procent. BOVAG had liever gezien dat die vrije ruimte naar drie procent van de loonsom was gegaan, zoals in corona-tijd. Veel ondernemers – zo merkt BOVAG – zijn bereid hun medewerkers te helpen met hun hoge energierekening. En dan is het zuur en onnodig dat een belangrijk deel van dat ondernemersgeld naar de schatkist vloeit in plaats van naar de portemonnee van de medewerkers.

Lees meer over

Harrie Hoitink

Harrie Hoitink

Hoofdredacteur Tweewieler