Juryrapport Tweewielerwinkel van het Jaar 2020: de kunst van het kiezen

Juryrapport Tweewielerwinkel van het Jaar 2020: de kunst van het kiezen
Juryvoorzitter Ferry Smith (rechts) op bezoek bij de winkel van Rob Dekkers in Wanssum.

Keuzes maken, dat stond voor de vakjury dit jaar centraal bij de verkiezing van de Tweewielerwinkel van het Jaar 2020. En dat was allesbehalve gemakkelijk, vertelt juryvoorzitter Ferry Smith. Lees hieronder in het juryrapport alles over de keuzes van zijn jury.

Je zal maar jurylid zijn van een verkiezing als de Tweewielerwinkel van het Jaar. Dan sta je voor een bijkans onmogelijke uitdaging. Want je moet uiteindelijk een winnaar selecteren uit de vele inzendingen die bij de start van de verkiezing voor je liggen. Nu is dat al geen makkelijke opgave vanwege de grote verscheidenheid in winkels. Maar dit jaar was de uitdaging extra groot. Met een jarenlange ervaring als juryvoorzitter durf ik met overtuiging te zeggen dat dit jaar de kwaliteit van de inzendingen, en zeker van de finalisten, op een bijzonder hoog niveau ligt. En dan stel je de jury voor een uitdaging!

Het artikel gaat verder na het kader.

De vakjury van de verkiezing

Wie zich de Tweewielerwinkel van het Jaar 2020 mag noemen, wordt bepaald door de vakjury onder leiding van voorzitter Ferry Smith (director public affairs bij de ANWB). Tot de jury behoren verder Sacha Boedijn (secretaris Fietsen RAI Vereniging), Guy Crab (algemeen secretaris TRAXIO Tweewielerbedrijven), John Ligtenberg (zelfstandig designer en ontwerper) , Hedwig Berendsen (redacteur Tweewieler) en Harrie Hoitink (hoofdredacteur Tweewieler).
De jury wordt ondersteund door social mediaspecialist Paul de Vries en H&L Accountants en Belastingadviseurs.

Waarom organiseren we de verkiezing?

Vaak krijgt de jury de vraag op welke manier je ‘appels en peren’ met elkaar kunt vergelijken. Grote zaken versus kleine zaken. Multi-brand stores versus single-brand stores. Specialisten versus universele bedrijven. Een kleine toelichting op het juryproces is daarom wel op zijn plaats. Dat begint met de belangrijke vraag ‘Waarom organiseer je een dergelijke verkiezing?’. Het antwoord is even simpel als ingewikkeld. Het doel is een winnaar selecteren die op een bepaalde manier een voorbeeld kan zijn voor andere ondernemers in de tweewielerbranche. En dat voorbeeld kan in heel veel verschillende dingen zitten; een specifieke, unieke of innovatieve ontwikkeling of het totaalplaatje van de onderneming. Het moet in ieder geval interessant genoeg zijn om er iets van te kunnen leren. Een voorbeeld dat de ontwikkeling in, en de professionaliteit van, de branche weer een stapje verder kan brengen.

Eerste indruk heel belangrijk

De jury let dan ook op veel verschillende dingen. Natuurlijk de grote lijnen, maar de jury is ook opmerkzaam op de kleinste details. Dat begint bij de eerste selectie. Hoe is de motivatie om deel te nemen verwoord? Hoe presenteert het bedrijf zich? Zijn alle gevraagde gegevens compleet? Is er door de bijgevoegde foto’s een beeld mogelijk van het bedrijf en wat kan de jury vinden op het internet en de sociale media? Onder het mom van ‘je krijgt geen tweede kans om een eerste indruk te maken’ vindt de eerste selectie plaats. Dat gebeurt zoveel mogelijk op basis van feitelijke informatie.

Het artikel gaat verder na de foto.

Jurylid Sacha Boedijn in gesprek met Joost Tomson van finalist FietsXXL in Ter Apel.

Beoordeling genomineerden

Na de eerste ronde zijn de genomineerden bekend. Van die genomineerden worden meer gegevens verzameld. Denk aan het bezoek door mystery shoppers en een verdere verdieping en analyse van de ingeleverde gegevens. Ook wordt de online performance beoordeeld. Met al die gegevens vindt de selectie van de finalisten plaats. Daarbij worden veel verschillende dingen tegen elkaar afgewogen. Vestigingsplaats, kosten van huisvesting, hoeveel personeel, hoe productief is een onderneming, wat is de online prestatie, hoe is de mystery shopper ontvangen en nog veel meer. Al deze gegevens worden zo objectief mogelijk gewogen en vergeleken. Maar natuurlijk spelen de inzichten van de verschillende juryleden daarbij ook een belangrijke rol. Ieder vanuit zijn eigen deskundigheid. Wees ervan overtuigd dat die selectie met pittige discussies gepaard gaat. De juryleden houden elkaar scherp!

Bezoeken finalisten

In de laatste ronde zijn er de bedrijfsbezoeken van de finalisten. Voor de jury misschien wel het leukste deel van de verkiezing. Daarbij wordt de ondernemer het spreekwoordelijke hemd van het lijf gevraagd en verdiepen juryleden zich ter plekke in het reilen en zeilen van de onderneming. Daarbij zijn factoren zoals voldoende ondernemersinkomen, een presentabele winkel, een goede controle op de bedrijfsvoering een voorwaarde om de titel te kunnen verkrijgen. Een diepgaande analyse van de cijfers door een onafhankelijke accountant kan en mag natuurlijk niet ontbreken. Want uiteindelijk is het financiële resultaat één van de, zo niet hét belangrijkste resultaat van een onderneming!
Daar bovenop dan nog dat beetje extra, de kers op de taart die de Tweewielerwinkel 2020 maakt tot het voorbeeld voor anderen. En uiteindelijk levert dat dan, na veel discussie en overleg, een winnaar op.

Het artikel gaat verder na de foto.

Robert Schut (links) van Maxstein Tweewielers in Ede vertelt jurylid John Ligtenberg over de keuzes die hij maakt ten aanzien van de presentatie van de fietsen.

2020, focus op flexibiliteit

Het nieuwe decennium startte met een jaar dat alles veranderde. Ook in de tweewielerbranche. Lock down, iedereen thuis, de mobiliteit in één klap gedecimeerd, winkelsluitingen en onzekerheid over de toekomst. Na een paar weken bleek dat de behoefte bleef om je te kunnen verplaatsen. Niet naar je werk, dan toch om even buitenlucht op te kunnen snuiven. En er ontstonden ineens extra kansen voor de fiets. Het fietsgebruik nam toe, evenals de vraag naar fietsen. En daar hebben tweewielerwinkels dankbaar gebruik van kunnen maken. Maar niet zo maar. Ook voor de branche waren er uitdagingen. Hoe speel je in op die snel veranderende situatie? Hoe wendbaar ben je in je bedrijf, hoe bedien je klanten in deze onverwachte nieuwe werkelijkheid? Heb je voldoende ingekocht om klanten te kunnen bedienen? Kortom, hoe speel je in op de veranderingen die zo plotseling op je afkomen?
Daarmee kwam de focus in de selectie van de jury voor 2020 voor een belangrijk deel te liggen op flexibiliteit en ondernemerschap. Want wat nu een mooi voordeel oplevert voor de branche kan door invloed van buitenaf zo maar weer veranderen. Dat is wat we in ieder geval van de crisis hebben kunnen leren.

Het artikel gaat verder na de foto.

Het bedrijfsbezoek is een belangrijk onderdeel van de finaleronde. Op de foto is voorzitter van de vakjury Ferry Smith (rechts) in gesprek met ondernemers Rob en Sandra Dekkers van Dekkers Tweewielers in Wanssum.

Wat is de jury opgevallen?

Zoals eerder aangegeven is het deelnemersveld dit jaar bijzonder sterk. Dat bleek al bij de eerste selectie. De jury heeft dit jaar dan ook extra kritisch gekeken naar wat ons is voorgeschoteld. Ondanks die kritische blik zijn er veel interessante ontwikkelingen te melden.

  • Klantvriendelijkheidlijkt een niet meer weg te denken onderdeel van de bedrijfsvoering in de tweewielerwinkel. De mystery shoppers kwamen in meerderheid terug met lovende bewoordingen over hoe men geholpen is in de verschillende winkels. En dat is goed nieuws. Want uiteindelijk gaat het om de beoordeling van de klant. Die zorgt er tenslotte voor dat er geld in het laatje komt! In aanvulling daarop zou het gebruik van reviews nog wel wat beter kunnen. Stel je kwetsbaar op en nodig de klant uit om een review over je bedrijf te schrijven. Maak gebruik van de beschikbare reviewsites.
    Een mooi voorbeeld van inspelen op de beperkingen in de retail door Corona is het ‘Private shopping’. Een ontwikkeling die absoluut navolging verdient. Want hoe prettig is het voor je klanten als je ruim tijd kan reserveren voor een aankoopgesprek! De klant boekt een tijdslot online, de verkoper staat klaar om je te ontvangen en je hebt alle rust om een goed verkoopgesprek te houden. Niet alleen prettig voor de klant die veel geld komt uitgeven overigens, want met een dergelijke voorbereiding kan een hogere conversie niet uitblijven. Dat er ruimte moet blijven voor spontane winkelbezoeken is duidelijk, maar een dergelijke service is een uitstekende aanvulling op datgene dat je de klanten kunt bieden.
  • Een ander mooi voorbeeld is de focus op duurzaamheid. Het opzetten van een bedrijfsmodel dat duurzaamheid als uitgangspunt heeft, kan zeer succesvol zijn. Een gebruikte (elektrische) fiets letterlijk een tweede jeugd bezorgen is niet alleen goed voor het milieu, maar brengt ook aantoonbaar geld in het laatje. Over het algemeen is duurzaamheid een thema dat nog wat achterblijft in de aandacht van de ondernemers. En dat terwijl de fiets bij uitstek een ‘groen’ product is. Zorg ervoor dat je die associatie versterkt, bijvoorbeeld door een ‘duurzaam’ keurmerk aan je bedrijfsvoering te koppelen. In volgende edities van de verkiezing zal dit zeker een punt van aandacht worden.
  • In deze tijd van turbulente veranderingen kan je een onderneming op verschillende manieren positioneren. Door focus aan te brengen, kan je proberen zo robuust mogelijk te zijn in onzekere tijden. Doen wat je al jaren deed, maar steeds een beetje beter. Dat zorgt voor stabiliteit. Een andere insteek is juist om heel veel verschillende activiteiten te ontplooien. In min of meerdere mate gerelateerd aan het thema fiets. Die spreiding zorgt voor het verdelen van de kwetsbaarheid. De inkomsten komen uit verschillende bronnen. Belangrijke voorwaarde is wel dat de ondernemer veel kennis van zaken heeft, of goed is in het aannemen van capabel personeel waaraan hij met vertrouwen taken kan delegeren.
  • Verrassend waren de klantpresentatiesdie we hebben gezien, onder andere bij het afleveren van nieuwe fietsen. Door de klant met een bordje welkom te heten bij het afhalen van de nieuwe fiets, die bovendien keurig rijklaar op een speciaal podium staat opgesteld, wordt de aflevering bij voorbaat al een feestje! De waardering van klanten voor nét dat beetje extra aandacht is groot en de moeite om het te organiseren is beperkt. Maar ook het bosje bloemen dat een aantal dagen ná de aflevering wordt bezorgd, verlengt het bijzondere gevoel van het hebben van een nieuwe fiets.
  • De effectiviteit van een onderneming was dit jaar sterk afhankelijk van de voorraad. Degenen die voldoende maar ook slim hebben ingekocht, hebben daar hun voordeel mee kunnen doen. Dat begint met focus op en vertrouwen in het assortiment dat je kan bieden. En ook daar hebben we mooie voorbeelden van gezien.
  • Klantenbinding op een manier die door de klant ook als prettig wordt ervaren is best lastig. Door een servicecontract aan te bieden tegen een vast bedrag per jaar waarin ook verzekering, onderhoud en 5 jaar garantie is opgenomen, ontstaat een hele sterke binding met de klant. Maar het belangrijkste is dat de klant dat ook als prettig ervaart. Het ontzorgen door alles voor hem te organiseren en plannen staat tegenwoordig hoog op het verlanglijstje van klanten. Het voordeel voor de ondernemer; hij kan zelf sturen op de onderhoudsmomenten en er is een vaste inkomstenbron voor de werkplaats.
  • Ook mogen de opvallende winkelinrichtingenworden genoemd. De tijd van beukenhout en tranenplaat lijkt definitief voorbij te zijn. Ondernemers geven hun eigen draai aan de winkelinrichting en kijken daarbij naar de sfeer die ze in hun winkel willen oproepen. Als jury zijn we getrakteerd op fraaie winkels waar de atmosfeer prettig en uitnodigend is. Soms als architectonisch hoogstandje, maar soms ook met hele eenvoudige, goedkope en soms zelfs hergebruikte materialen die meer flexibiliteit bieden om na een paar jaar weer een andere sfeer in je winkel te brengen.

Zoals uit het voorgaande blijkt is de jury dit jaar heel veel opgevallen in positieve zin! De conclusie is dan ook dat er veel valt te leren bij de concullega’s. Neem de moeite een keer en loop eens bij een deelnemer aan de verkiezing binnen. Ze zijn terecht trots op hun zaak en vertellen er graag over!

Benieuwd naar de bevindingen van de jury ten aanzien van de winkels van de zes finalisten? De komende dagen presenteren we ze op Tweewieler.nl. Blijf ons volgen!


Hoofdpartner

Partner