BLOG Bovag-voorzitter Maarten Akkers: 'Wet van goed fatsoen'

BOVAG heeft de afgelopen jaren de deur platgelopen in Den Haag om een betere rechtspositie voor franchisenemers voor elkaar te boksen. Begin dit jaar kregen alle inspanningen eindelijk hun beslag met de nieuwe franchisewet die staatssecretaris Mona Keijzer naar de Tweede Kamer stuurde.
Maarten Akkers is voorzitter BOVAG Fietsbedrijven.

Onder de nieuwe franchisewet vallen ook (exclusieve) distributieovereenkomsten of dealercontracten, zoals die in onze branche tegenwoordig heel normaal zijn. Niet voor niks heeft BOVAG zich ook ingespannen voor de oprichting van dealerverenigingen voor Accell en Gazelle, maar denk in dit kader ook aan formules als Profile, Fietswereld en Bike Totaal. Momenteel is op zulke overeenkomsten nog het normale contractrecht van toepassing, maar binnenkort zal dus de franchisewet specifiek voor deze tak van sport de zaken in goede banen moeten leiden.

Instemmingsrecht belangrijkste aspect

Het belangrijkste aspect van de nieuwe wet is het instemmingsrecht. De franchisegevers en -nemers moeten vooraf heldere afspraken maken over welke wijzigingen in de formule of overeenkomst instemming vereisen van een meerderheid van de franchisers. Vaak voert de franchisegever of fabrikant nu nog eenzijdig drastische veranderingen door die de ondernemer simpelweg voor het blok zetten en eerdere investeringen kan doen verdampen. Ook over eventuele vergoedingen bij tussentijdse beëindiging van het contract moeten afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over goodwill.

Franchisewet oftewel de wet van goed fatsoen

De staatssecretaris noemt de nieuwe franchisewet ook wel de ‘wet van goed fatsoen’. Ze benadrukt dat ze de praktijk van beschaafd zakendoen in het burgerlijk wetboek wil verankeren. BOVAG vindt de wet een flinke stap in de goede richting, hoewel we graag nog wat zaken scherper geformuleerd zien. Nu laten een aantal bepalingen nog ruimte voor interpretatie, maar al met al zijn deze ontwikkelingen zeer positief. Zoals altijd, staat BOVAG zijn leden graag juridisch bij als er vragen zijn over nieuwe contracten die worden voorgelegd. De afdeling Ledenadvies staat met raad en daad voor u klaar.