BOVAG in 2024: focus op personeel, accu-opslag en rendement

BOVAG in 2024: focus op personeel, accu-opslag en rendement

De fietsbranche is volop in beweging. Ook in 2024 helpt BOVAG fietsbedrijven met belangenbehartiging, diensten en onderzoeken. Branchemanager Maarten Mastop vertelt over de speerpunten waar BOVAG zich in 2024 op gaat richten.

“Voor dit jaar hebben we een vijftal grote projecten op de planning staan”, legt Mastop uit. “Zo gaan we ondernemers helpen bij personeelsvraagstukken, zoals instroom en opleidingen. Een ander belangrijk onderwerp is de opslag van accu’s, waarvoor de PGS37 2-richtlijn eraan zit te komen. Tegelijkertijd bekijken we ook het gebruik van accu’s, zoals revisie en hergebruik. Meer inzicht in kosten en het rendement van een werkplaats krijgen leden met de BOVAG Kostprijsberekeningstool, die al beschikbaar is. Een programma voor werkplaatsrendement vormt hier een mooie aanvulling op. En ten slotte staat digitale veiligheid van de fietsenbranche hoog op de agenda.” 

Belangenbehartiging en toekomstbestendig 

“Omdat een gelijk speelveld belangrijker dan ooit is, behartigen we ook de belangen van de branche bij de politiek. Denk aan thema’s als opvoerverbod, stimulering vrijwillig helmgebruik, fietsverlichting en veilig gebruik van de fietsaccu. Daarnaast geven we ondersteuning aan de dealerverenigingen en houden we jaarlijks het BOVAG Relatieonderzoek Dealers-Importeurs (RODI)”, vervolgt Mastop. “Dit onderzoek geeft inzichten en daarmee handvatten om de samenwerking tussen dealer en merk te verbeteren. Het uitgangspunt van dit onderzoek is dat de positie van fietsbedrijven toekomstbestendig moet worden.”