BOVAG lanceert BOVAG Energie voor hulp bij energietransitie

BOVAG lanceert BOVAG Energie voor hulp bij energietransitie

BOVAG gaat hun leden helpen bij de uitdagingen in de energietransitie waar zij mee geconfronteerd worden op weg naar klimaatneutraal verplaatsen en ondernemen. Op het platform BOVAG Energie biedt BOVAG informatie, advies, tools, producten en diensten.

Er zijn de laatste tijd nogal wat veranderingen constateert BOVAG: “Producten en diensten krijgen een (extra) energiecomponent door de toename van elektrisch vervoer; het energieverbruik voor de eigen bedrijfsvoering groeit of verandert en het wordt interessant om energie zelf op te wekken en op te slaan of zelfs te verkopen. Daar komt bij dat wet- en regelgeving nieuwe eisen stelt aan sectoren, bedrijven en vervoermiddelen. Denk aan Klimaatakkoord, Corporate Sustainability Due Dilligence (CSDD) en verplichte verslaglegging Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en Zero Emissie stadslogistiek. Tegelijk hebben bedrijven te maken met torenhoge energieprijzen en een vol stroomnet, waardoor terugleveren lastig of onmogelijk is en grootverbruikers de aansluiting wordt ontzegd.”

Veel vragen bij BOVAG

BOVAG ziet dat dit alles het ondernemen niet makkelijker maakt. Ondernemers moeten zich bezighouden met zaken waar ze nog nooit eerder mee te maken kregen. Sinds dit jaar is het aantal leden dat BOVAG om hulp vraagt met betrekking tot verduurzaming, stijgende energieprijzen, energiecontracten, laadpaalpleinen en netcongestie, flink toegenomen. BOVAG wil zijn leden helpen in deze transitie.
Op www.bovagenergie.nl staan diverse tools die helpen bij het maken van zakelijke beslissingen. Denk in eerste instantie aan een tool die helpt met het beantwoorden van de vraag: Hoeveel laadpalen heb ik op welke termijn nodig, en hoe pak ik dat aan?
En het antwoord op de vraag: Hoe vind ik mijn weg in het woud van subsidie-regelingen?

Concrete producten

Verder hebben leden via BOVAGenergie.nl toegang tot concrete producten en diensten die helpen hun energielasten omlaag te brengen. Bijvoorbeeld een onafhankelijk energie-expert die een energiescan op locatie komt doen of een oplossing voor opslag van zelf opgewekte energie in een lokale batterij. Maar ook onafhankelijk advies inzake subsidie, financiering en verzekeren, hulp bij keuze, installatie en verzekeren zonnepanelen; voordelige aanschaf van LED-verlichting, warmtepanelen en laadpalen; en op termijn een (eigen) 'energiemarktplaats' voor BOVAG-leden die gezamenlijk energie opwekken, opslaan en onderling en naar elders distribueren.
Han ten Broeke: "Wat je hier ziet is echt BOVAG 2.0. Wij helpen leden in te spelen op de fluctuerende energieprijzen en de energietransitie te omarmen. We helpen om op energie te besparen, om het stroomnet te balanceren en om energie op te wekken en terug te leveren binnen een eigen ‘energiepool’. Zo blijft het geld binnen de branche en zetten we de eerste stap naar CO2 neutraal ondernemen en het opwekken van voldoende groene energie."

Lees meer over

Hedwig Berendsen

Hedwig Berendsen

Senior redacteur Tweewieler