Tweederde automobilisten staat open voor alternatief vervoer

Tweederde automobilisten staat open voor alternatief vervoer

Van alle mensen die in Zuid-Nederland met hun auto naar het werk reizen, staat meer dan tweederde open om te kiezen voor het openbaar vervoer, de (elektrische) fiets of thuiswerken. 18- tot 30-jarigen en automobilisten met een woon-werkafstand onder de 7,5 kilometer zijn het meest bereid om de auto te laten staan.

Dat blijkt uit onderzoek onder bijna 6.500 automobilisten in Zuid-Nederland. Moventem en Inno-V voerden het onderzoek uit in opdracht van SmartwayZ.NL. Met de resultaten uit het onderzoek kunnen gerichte (gedrags)interventies worden ingezet om duurzaam reizen of thuiswerken te stimuleren.

Enorme potentie van (elektrische) fiets

Van de ondervraagden fietst 22 procent nu al een of meerdere dagen per week naar het werk, voor woon-werkafstanden tot 7,5 kilometer, 16 procent pakt soms de elektrische fiets bij afstanden tot 15 kilometer. Maar liefst 42 procent van de ondervraagden staat ervoor open om naar het werk te (e-)fietsen. Daarmee is dit het populairste duurzame alternatief voor de automobilist. Drijfveren hiervoor zijn de relatief lage kosten en ‘gezond bezig zijn’. Barrières zijn de snelheid en omstandigheden zoals het weer. 

Meer ondervraagden overwegen de (elektrische) fiets te nemen als de werkgever hen een fiets zou aanbieden, een reiskostenvergoeding voor de fiets geeft of een oplaadmogelijkheid voor de elektrische fiets op het werk faciliteert. “Dit laat een enorme potentie zien voor de fiets”, zegt Suzanne Otters- Bruijnen (Gedeputeerde Mobiliteit, provincie Noord-Brabant). “Want bijna de helft van de respondenten heeft een reisafstand korter dan 15 kilometer. Met de juiste maatregelen scheelt dat heel veel autoritten.”

Thuiswerken populair alternatief

Thuiswerken is nu al een duurzaam alternatief voor de Zuid-Nederlandse automobilist. Van de ondervraagden werkt 39 procent al een of meerdere dagen thuis. 11 procent van de respondenten geeft aan nog niet thuis te werken, maar daar wel voor open te staan. Belangrijke drijfveren voor dit populaire alternatief zijn het besparen van (reis)tijd en meer flexibiliteit, terwijl het missen van sociaal contact een barrière is. Volgens ondervraagden zou thuiswerken nog interessanter worden als de werkgever een vaste thuiswerkvergoeding aanbiedt en sociaal contact faciliteert, mits het werk hiervoor geschikt is.

Rol werkgevers bijonmisbaar

Uit de resultaten komt de belangrijke rol van werkgevers naar voren om duurzame gedragsverandering onder werknemers te realiseren. Bij ieder alternatief overwegen meer ondervraagden de overstap van de auto te maken als de werkgever dit met een of meerdere maatregelen faciliteert.