Nederlands initiatief om mondiaal fietsgebruik te verhogen

Nederlands initiatief om mondiaal  fietsgebruik te verhogen

Tienduizend fietsexperts opleiden en inzetten in landen overal ter wereld om meer mensen op de fiets te krijgen. Daarvoor startte staatssecretaris Heijnen op de klimaattop in Egypte een samenwerking met diverse maatschappelijke instellingen en overheden.

In veel landen ontbreekt momenteel de kennis en expertise om veilige en comfortabele fietsinfrastructuur aan te leggen. Terwijl dat wel goed is voor het klimaat en de leefbaarheid. Nederland neemt op de Klimaattop nu het voortouw om hier verandering in te brengen. De eerste opleiding voor fietsexperts start naar verwachting volgend jaar.

Opleiding in ontwikkelingslanden

De Dutch Cycling Embassy, een Nederlandse organisatie om fietsgebruik wereldwijd te promoten en de Transport Decarbonisation Alliance, een publiek-privaat samenwerkingsverband om transport te verduurzamen, gaan de opleidingen in ontwikkelingslanden vormgeven. Ze trekken daarin op met UNEP, de milieutak van de Verenigde Naties die veel ervaring heeft met vergelijkbare projecten in Afrika. Concreet gaat het bijvoorbeeld om verkeerskundigen en planologen, die leren hoe fietsstimulering werkt en hoe infrastructuur kan bijdragen aan een veilige en goede plek voor fietsers in steden.
Meer mensen op de fiets krijgen heeft veel voordelen. Voor het klimaat, de ruimte in de stad, de gezondheid en de luchtkwaliteit. Bovendien zijn fietsen en fietsinfrastructuur relatief goedkoop.

Afrikaanse fietsstad Quelimane

Een van de steden die al veel in fietskennis heeft geïnvesteerd is Qelimane, in het Afrikaanse Mozambique. Burgemeester Manuel de Araujo: “Quelimane is alleen fietsstad geworden dankzij de opgebouwde kennis over gedragsverandering en het aanleggen van wegen voor fietsen en lopen. Onderwijs en trainingen zijn cruciaal om veilige, hoogwaardige infrastructuur aan te leggen voor actieve mobiliteit. Daarom hoop ik oprecht dat meer landen en financiële instellingen dit initiatief zullen ondersteunen."

Fiets grote rol op klimaattop

Het is de eerste keer dat de fiets zo’n grote rol op een klimaattop heeft. De nieuwe afspraken werden op de klimaattop getekend op een fietsevent dat Nederland organiseert. Die bijeenkomst ging over het beschikbaar maken van internationale financiering voor fietsinfrastructuur door ontwikkelingsbanken en in klimaatfinanciering. In het bijzonder voor ontwikkelingslanden waar dat geld niet altijd beschikbaar is. De vervoersbehoefte in veel ontwikkelingslanden stijgt snel en het heeft veel voordelen om daarbij direct naar de fiets te kijken. Aan het Nederlandse evenement doen onder andere de Wereldbank, het World Resources Institute, de European Cyclists’ Federation, UNEP en tal van steden, waaronder Utrecht, mee.

Ook in Nederland blijft er ondertussen veel aandacht voor het belang van de fiets. Staatssecretaris Heijnen heeft in Nederland afgelopen maandag voor 780 miljoen euro aan investeringen van het Rijk in doorfietsroutes, fietsenstallingen en fietstunnels en -bruggen bekendgemaakt.