Maarten de Vos: 'De verbindende factor tussen winkels en merken'

Sinds de fusie tussen Bike Totaal en Profile ‘de Fietsspecialist’, in 2014, staat Dynamo Retail Group te boek als een sterke partner van zowel ondernemers als leveranciers. De komende jaren wil Dynamo Retail Group haar spilfunctie verder versterken met nóg betere en aanvullende dienstverlening. Extra aandacht gaat uit naar category management, omnichannelbenadering, internationalisering en de zakelijke markt.
Delen:
Maarten de Vos: "Wij focussen bewust op een select aantal merken."

“Merken zijn de afgelopen jaren meer naar voren getreden, dichter bij de consument gekomen. De ondernemer moet zorgen dat hij relevant blijft, zodat die zijn rol behoudt. Ik geloof erin dat wij daar als retailorganisatie een hele belangrijke, centrale rol in kunnen spelen, nog meer dan we nu al doen. Wij focussen bewust op een select aantal merken. Daarmee werken wij intensief samen, wat heeft gezorgd voor een sterke groei in centrale planning en verbetering van onze rol in de keten. Dit vraagt tegelijkertijd focus en commitment van onze ondernemers. Ik ben trots op het vertrouwen dat wij van hen krijgen, want het betekent ook dat ondernemers soms nee moeten durven zeggen tegen een individuele kans die op zichzelf mooi lijkt, maar het totaalplaatje zwakker maakt”, zegt directeur Maarten de Vos.

Goed category management

Dynamo Retail Group wil haar centrale, verbindende rol de komende jaren nog beter uitoefenen. Zeker nu fietsen prominent op de kaart staat en door allerlei ontwikkelingen alleen maar populairder lijkt te worden. Om op de markt in te spelen, legt het bedrijf nog meer focus op onder meer goed category management. Met category management fietsen heeft Dynamo Retail Group de afgelopen jaren flinke slagen gemaakt. Dat heeft de samenwerking met de fietsenmerken sterk verbeterd en positief bijgedragen aan de focus op de vakhandel.

Onderdelen en accessoires

Ook met onderdelen en accessoires is Dynamo Retail Group ambitieus. Ze verzorgt maatwerk met individuele schappenplannen voor ondernemers. “We bespeuren echter nog steeds veel inefficiëntie binnen de vakhandel als het gaat om onderdelen en accessoires. Dat zet de concurrentiepositie onder druk waardoor ‘pure online players’ te veel ruimte krijgen. Sterke merken hebben belang bij een brede exposure. De vakhandel kan daar wezenlijk aan bijdragen maar moet geen etalagefunctie zijn voor pure online aanbieders. We zullen onze leveranciers en ondernemers moeten helpen om dat beter te organiseren.”

Samen met mogelijke partners verkent Dynamo Retail Group op dit moment de mogelijkheden om ook voor onderdelen en accessoires schaalvoordelen beter te benutten voor haar ondernemers en toeleveranciers. Onder andere door een verbetering van haar rol bij centrale inkoop, gebaseerd op marktontwikkelingen. “Het is een complexe operatie, maar we willen er volgend seizoen mee starten”, zegt De Vos. “Je ziet dat bepaalde productgroepen langzaamaan uit de schappen van winkels verdwijnen, omdat de markt zich naar het online veld verplaatst. We bouwen aan een combinatie van on- en offline aanbod. Enerzijds om de zichtbaarheid van merken te verbeteren, anderzijds om de online rol van onze retailers te versterken.”

Nieuw platform

Achter de schermen heeft Dynamo Retail Group daarom geïnvesteerd in de bouw van een nieuw platform, met een centrale backoffice die verschillende formules kan ondersteunen. “De bestaande webshops zijn al langer aan vervanging toe. Mede omdat wij geen eigen verdienmodel op de webshops hebben en de investering hoog is, hebben wij uitgebreid onderzoek gedaan naar een voor ons zo optimaal mogelijk systeem. Het nieuwe systeem wordt state-of-the-art, anders georganiseerd en ook gebruiksvriendelijker voor de consument.”

Je ziet dat bepaalde productgroepen langzaamaan uit de schappen van winkels verdwijnen

Om het totale retailnetwerk van circa achthonderdveertig winkels nog grotere schaalvoordelen te kunnen bieden, is internationalisering belangrijker geworden. In Nederland is Dynamo Retail Group een gevestigde naam. In België en Duitsland krijgt ze steeds meer voet aan de grond door ook daar te investeren in het verbeteren van haar dienstverlening. Belangrijk punt is om in de buurlanden betere verkoopdata te genereren. Die is cruciaal om adequaat op marktontwikkelingen te kunnen inspelen. “De manier waarop we ons in Nederland organiseren, is niet één op één naar andere landen te kopiëren. We willen onze internationale dienstverlening uitbreiden zoals in Nederland, maar dan wel gebaseerd op de Belgische en Duitse markt.”

Zakelijke markt

Het vierde speerpunt is de zakelijk markt. “Onze dagelijkse mobiliteit verandert, dus ook het woon-werkverkeer. Daarbij staan alle lichten op groen voor de fietsbranche”, zegt De Vos. “Klanten die bij ons een fiets kopen, krijgen een pas waarmee het onderhoud geregeld is. Daarmee hebben we nu een vertaalslag gemaakt voor leasefietsen. We hebben het systeem zo ingeregeld dat de fiets wordt herkend op het moment dat die in de winkel komt voor onderhoud. Dan weten we: welke specifieke onderhoudsafspraken zijn er met de leasemaatschappij gemaakt? Onze partners zullen de komende jaren profiteren van deze centrale organisatie.”

Nieuw: eerste World of Bikes

Eerder dit jaar hebben retailers, aangesloten bij Dynamo Retail Group, in Barendrecht de eerste World of Bikes geopend. Deze zaak is een verlengstuk van Bike Totaal- en Profile ‘de Fietsspecialist’-winkels in de regio. In World of Bikes treffen consumenten een groot en volledig assortiment. De fietsen kunnen hier worden getest én gekocht. Na aankoop haalt de klant de fiets op bij World of Bikes of bij de participerende dealer om de hoek. World of Bikes functioneert daarmee ook als een leadgenerator voor de omliggende ondernemers.

“We hebben altijd gezegd dat we geen ambitie hebben om eigen winkels te openen. Dat blijft ook zo. Maar nu de markt erom vraagt en merken zelf experienceconcepten lanceren, zeggen we: dan kan het beter via ons lopen. Samen met onze ondernemers en leveranciers kunnen we zo de consument in de regio beter bedienen”, zegt De Vos, die op zo’n tien World of Bikes in Nederland inzet. “We zullen geen World of Bikes op nieuwe locaties gaan openen. Want dan trek je de omzet juist uit de regio. We zijn dus per definitie aangewezen op bestaande, grote winkels die dit als een interessant model zien.”

Dit artikel is gesponsord door Dynamo Retail Group.