Medewerkers met financiële problemen helpen? Kijk het webinar terug

Medewerkers met financiële problemen helpen? Kijk het webinar terug

Een groeiend aantal huishoudens heeft te maken met financiële problemen. Oorzaken zijn vooral de hoge inflatie en de onstabiele energiekosten. Medewerkers die hiermee te maken hebben, functioneren vaak minder goed op hun werk. Ook hun gezondheid kan hieronder lijden. Hoe herken je als werkgever dat een medewerker geldzorgen heeft? En wat doe je als je als medewerker geldzorgen hebt? Hiervoor biedt OOMT het traject budgetcoaching.

Budgetcoach Pauline Mulder van het Nibud zegt dat financiële problemen bij medewerkers al lang bestaan. “Door de stijgende energieprijzen en de oplopende inflatie krijgen nu meer huishoudens ermee te maken, terwijl zij in het verleden nooit financiële problemen hebben gehad”, legt ze uit. Ze schat in dat er nog veel van dit soort huishoudens ‘zich onder het wateroppervlak’ bevinden. “Betaalafspraken kun je eenvoudigweg niet blijven maken.”


En daar komt nog een tweede uitdaging bij. "Want wanneer een medewerker gebruik wil maken van financiële regelingen, dan krijgt deze te maken met complexe regelingen”, stelt ze. “Dat is de wereld waarin medewerkers zich staande moeten houden.”

Bekijk hier het webinar terug over budgetcoaching:

Waarom komt niemand in beweging?

OOMT hield een verkennend onderzoek om inzichten te krijgen waarom medewerkers en werkgevers bij dit onderwerp niet in beweging komen. “We merkten dat door financiële problemen werkenden in minder mate regie kunnen nemen op hun eigen ontwikkeling”, zegt Jet Thole, programmamanager bij OOMT.

Bij financiële problematiek spelen vaak schaamte en angst”

“Juist door de snelle en talrijke ontwikkelingen waar de tweewielerbranche mee te maken heeft, is het van groot belang dat iedereen duurzaam inzetbaar blijft. Factoren die vaak meespelen bij financiële problematiek zijn schaamte en angst, omdat het aanpakken van schulden niet vanzelfsprekend is. Vaak weet men ook niet goed waar men terecht kan voor hulp en waarom het belangrijk is om hulp te zoeken. Verder speelt uiteraard ook de sociale omgeving een rol. Hoe kijken collega’s en het team naar deze problematiek? Werkgevers op hun beurt vinden het vaak ingewikkeld om het bespreekbaar te maken en weten niet goed hoe ze hun medewerkers hierin kunnen ondersteunen. Daarbij weten ze ook niet goed of financiële problematiek speelt binnen hun organisatie.”

Budgetcoaching

Om financiële problemen te herkennen en aan te pakken biedt OOMT budgetcoaching. Hiermee ga je met een budgetcoach van het Nibud aan de slag met je geldzaken, zodat je daar meer grip op krijgt. “Daarbij is de stip op de horizon hoe medewerkers duurzaam inzetbaar blijven. Dan heb je het over het stimuleren van zelfleiderschap, waarbij mensen leren om regie te nemen over hun eigen ontwikkeling”, vertelt Jet Thole.

Zowel werkgevers als medewerkers kunnen een beroep op budgetcoaching doen”

“Budgetcoaching bieden we zowel voor werkgevers als voor medewerkers. Een medewerker hoeft geen aanvraag te doen via de werkgever maar kan zich rechtstreeks aanmelden via de website van OOMT. Maar het is ook mogelijk om samen met je werkgever een aanvraag te doen.”

Letten op concrete en abstracte signalen

Om financiële problemen bij medewerkers te signaleren, kun je als werkgever kijken naar zowel concrete als abstracte signalen. “Bij de concrete signalen kun je denken aan loonbeslag, premie bij de bron of een heffing van het CAK. Abstracte signalen zijn bijvoorbeeld targets die niet of trager gehaald worden of waar een medewerker meer moeite mee krijgt. Maar denk ook aan een medewerker die later op het werk komt. Misschien komt dat omdat het vervoer niet meer betaald kan worden. Ook vaak bellen onder werktijd, veel afwezig zijn en vermoeidheid kunnen signalen zijn. Vaak is het een optelsom”, verduidelijkt budgetcoach Pauline Mulder van het Nibud.

Het gesprek aangaan

Zie je als werkgever die signalen? Ga dan met een medewerker om tafel zitten. Daarbij geeft Pauline Mulder een waardevolle tip. “Het is belangrijk om het gesprek goed te beginnen door te vragen: “Dit is wat ik zie en het baart me zorgen. Hoe is het met je? Hou deze volgorde van vraagstelling aan en niet andersom, want dan ben je de regie van het gesprek kwijt. Benoem daarbij ook expliciet de signalen die je opvallen.”

Jet Thole sluit af door het belang van financiële rust nogmaals te benadrukken: “Wanneer je financieel gezond bent, dan ontstaat er ruimte om actief aan de slag te gaan met eigen ontwikkeling. Nu én in de toekomst.”

Dit is een partnerartikel van OOMT . Meer?  Kijk in het partnerdossier of lees hier alvast artikelen: