'Er heerst veel onwetendheid over fietsaccu-inzameling'

'Er heerst veel onwetendheid over fietsaccu-inzameling'

Tweewielerwinkels hebben volgens de Nederlandse wet de verplichting om oude, afgedankte accu's in te zamelen en deze op verantwoorde wijze af te voeren voor recycling. Op veel plaatsen gebeurt dat nog niet op de juiste manier, zo heeft Stibat vastgesteld. Stibat biedt tweewielerwinkels een complete inzameloplossing waarvan zij gratis gebruik mogen maken.

“Als leverancier van industriële batterijen, waaronder e-bikeaccu’s, ben je verplicht om ze na de levensduur terug te nemen", zegt directeur Arie de Jong van Stibat. "Fietsproducenten hebben de verantwoordelijkheid om dat te doen. Aangezien deze producenten vaak dealers hebben die aan de eindgebruikers leveren, is het aan hen om de oude accu’s in te zamelen. Over het algemeen gebeurt dat al wel, gelukkig. Wat er daarna mee moet gebeuren, is ook vastgelegd in de regelgeving, alleen weten heel veel fietsenzaken dat niet.”

Bewust bekwaam

“Na inname moet je zorgdragen dat de batterij op de juiste manier wordt afgevoerd en gerecycled. En dat die daarmee ook aan de recycling-efficiency voldoet die eveneens in de regelgeving is vastgelegd", vertelt De Jong. "En op dit punt gaat het vaak mis. Sommige fietsenzaken geven de ingezamelde accu’s zomaar mee aan willekeurige bedrijven die stellen te ontzorgen. Dat is in veel gevallen niet het geval, aangezien deze inzamelaars lang niet altijd volgens de wettelijke regels werken. Daarmee overtreden fietsenzaken in feite de Nederlandse wet.”

Het artikel gaat verder na de foto.

Stibat ontzorgt fietsenzaken met een complete inzameloplossing. Hiervan kunnen bedrijven gratis gebruikmaken.

In sommige gevallen trekken deze inzamelaars de portemonnee voor de afgedankte accu’s. Eenmaal ingenomen gebruiken zij onderdelen voor het produceren van refurbished accu’s. De Jong: “De houding bij veel fietsenzaken is er één van: weg is weg, opgeruimd staat netjes. Maar daarmee is de afvoer nog niet verantwoord geregeld. Het is niet zo dat ondernemers maling aan de regels hebben; het is onwetendheid. Zij zijn onbewust onbekwaam om het maar zo te zeggen. Onze doelstelling is dat we de zaken bewust bekwaam gaan maken.”

Strenge eisen aan inzameling

Er zijn regels te over als het gaat om de inzameling en afvoer van oude accu’s. Zo moeten de inzamelmiddelen voldoen aan strenge eisen voor veilig transport. De fietsaccu’s moeten op een juiste wijze worden verpakt en gereed gemaakt worden voor transport. Daarnaast moet de transporteur die de afdankers komt ophalen, voldoen aan ADR-wetgeving. Dat wil zeggen dat hij over de juiste vergunningen, notificaties en certificaten beschikt. Als blijkt dat de transporteur hier niet aan voldoet, kan de fietsenzaak als aanbieder van de afgedankte accu’s op de vingers getikt worden. In het ergste geval riskeert hij een boete. Ook voor de verwerking van accu’s gelden strenge eisen. Dankzij recycling kunnen metalen en schaarse, waardevolle metalen uit fietsaccu’s worden gehaald en deze weer worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten.

De Jong: “Consumenten die een e-bike kopen, verwachten dat fietsenwinkels de zaken goed voor elkaar hebben. In veel gevallen betalen consumenten letterlijk de rekening voor de inzameling. Bij aanschaf van een e-bike is op de nota soms een post voor het verantwoord afvoeren opgenomen.”

Kosteloze inzameloplossing

Stibat ontzorgt fietsenzaken met een complete inzameloplossing. Hiervan kunnen zij gratis gebruikmaken. Deelnemende zaken - inmiddels ruim zestienhonderd in Nederland - krijgen een inzamelton voor de veilige opslag van batterijen, beschermende zakken om kortsluiting te voorkomen en veiligheidsinstructies.

Zodra de ton vol is, maakt de winkel een afspraak en komt Stibat deze kosteloos omwisselen voor een lege. De Jong: “Desgewenst leveren we een certificaat zodat de ondernemer kan aantonen dat zijn accu’s op verantwoorde wijze, zoals de wet voorschrijft, zijn afgedankt.”

Dit artikel is gesponsord door Stibat.

Lees ook: Stibat ontzorgt fietsenzaken met gratis accu-inzameling