Gazelle Dealervereniging in 2023: klankbord en balans vinden

Gazelle Dealervereniging in 2023: klankbord en balans vinden
Arnold Koopmans is voorzitter van de Gazelle Dealervereniging.

Iedere Gazelle-dealer is automatisch lid van de Gazelle Dealervereniging. De voorzitter van deze vereniging, Arnold Koopmans, is tevreden over de samenwerking. "Gazelle heeft veel ideeën en vraagt wat wij daarvan vinden, zij luisteren daarbij goed naar de inbreng van de ondernemers in het bestuur."

Koopmans vervolgt: "Met onze dialogen moeten we de balans met elkaar vinden. We denken mee en bekijken of het soms anders kan. De input van dealers is hiervoor waardevol en noodzakelijk."
Iedere Gazelle-dealer is automatisch lid van de Gazelle Dealervereniging.
Omdat dealercontracten en alles wat er speelt binnen de distributierelatie op individueel niveau lastig te bespreken zijn, hebben alle dealers met de dealervereniging een vertegenwoordiging. “Wij zijn een soort klankbord, waarbij we afspraken maken over juridische en commerciële onderwerpen”, verduidelijkt Koopmans. “Maar bijvoorbeeld niet over prijzen. Wel spreken we over de marges en de prijspositionering, maar dit zijn onderwerpen waarover Gazelle zelfstandig besluiten neemt. Vandaar het klankbord.”   

Meetbare prestaties een must

In de afgelopen periode heeft de dealervereniging met Gazelle afspraken kunnen maken over toekomstige KPI’s. Dat is altijd een punt van discussie tussen een fabrikant en dealer, zegt Arnold Koopmans, voorzitter van de Gazelle Dealervereniging. “Wij vinden dat een key performance indicator (KPI) daadwerkelijk meetbaar moet zijn, maar ook haalbaar en controleerbaar. Pas als dat het geval is, dan kun je kijken op welke scores een netwerk al dan niet goed functioneert en kan je bijsturen door middel van het belonen met aan KPI’s gekoppelde bonussen. Wat daarbij van belang is, daarover voeren we discussie.”  

Discussie over Gazelle Connect

Momenteel spelen een aantal ontwikkelingen bij Gazelle waarbij de dealervereniging nauw betrokken is. Koopmans: “Bijvoorbeeld een discussie over Gazelle Connect, waarbij we van gedachten wisselen over de implicaties van deze nieuwe technologie. Denk daarbij aan het rechtstreekse contact van het merk met de consument. Omdat Gazelle een distributienetwerk heeft, kun je hierdoor op twee manieren contact met de eindgebruiker krijgen. Dit geeft een nieuwe dynamiek, waarbij ook privacyaspecten meespelen. Vooralsnog gaat het om de verbetering van beveiliging van Gazelle-fietsen, om zo de algemeen groeiende diefstal te beperken, waarbij wordt gekeken hoe dit systeem verder uitgebreid kan worden. Dat staat de komende tijd op onze agenda, want dat kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor de dealer.” 

Heb je een opmerking of een vraag aan de Gazelle Dealervereniging? Stuur dan een mail naar info@gazelledealervereniging.nl