[video] Investeren in oudere medewerkers actueler dan ooit

[video] Investeren in oudere medewerkers actueler dan ooit

Het potentieel van medewerkers boven de 50 en 60 jaar is onmiskenbaar. Ze dragen waardevolle kennis en ervaring met zich mee, zijn vaak de cultuurdragers van je bedrijf en begrijpen de bedrijfsfilosofie als geen ander. Toch moet je als werkgever ervoor zorgen dat deze groep mee kan blijven komen. Daarover gaat het webinar van OOMT/Tweewieler op donderdag 7 december aanstaande.

“Wist je dat een derde van alle medewerkers in de mobiliteitsbranche oudere medewerkers zijn? Als werkgever kun je met een kleine investering nog veel meer uit deze waardevolle groep halen”, zegt Jessica Spithoven, programmamanager bij OOMT. Terwijl bij oudere medewerkers vaak wordt gedacht aan de RVU (Regeling Vervroegd Uittreden) ziet zij dat medewerkers die 50+ of 60+ zijn nog veel potentie hebben. “In de praktijk voelen oudere medewerkers zich minder gezien en gehoord, ondanks hun jarenlange ervaring. Ze hebben niet altijd het gevoel dat ze nog een waardevolle bijdrage leveren of iets kunnen toevoegen aan het bedrijf. Ook wordt er niet altijd meer actief geïnvesteerd in hun persoonlijke ontwikkeling. Tussen werkgever en medewerker is hiervoor over en weer niet altijd aandacht, waardoor een negatieve spiraal kan ontstaan. Daarbij heeft een werkgever vaak niet door dat er iets aan de hand is.”

Ouder worden betekent niet stilzitten

Jessica Spithoven: "Bij het ontwikkelen van kennis zie je dat oudere medewerkers wel willen leren, maar niet zo goed weten hoe."
Jessica Spithoven: "Bij het ontwikkelen van kennis zie je dat oudere medewerkers wel willen leren, maar niet zo goed weten hoe."

Het tempo van de huidige ontwikkelingen in de tweewielerbranche is ongekend hoog. Digitalisering en elektrificatie brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. Oudere medewerkers willen vaak wel, maar worstelen met het bijhouden van deze veranderingen. “Het lijkt erop of oudere medewerkers wel willen, maar niet kunnen of durven”. Uit onderzoek blijkt dat deze doelgroep weinig ruimte ervaart om zich te mogen ontwikkelen. Ook weten ze vaak niet waar te beginnen en ervaren ze angst of voelen ze weerstand ten aanzien van opleiden en ontwikkelen. Zij zijn zich niet bewust van hun talent en de ontwikkelmogelijkheden. Hierdoor nemen zij geen regie over hun eigen loopbaan. “En dat is nodig, want een medewerker van 50 kan nog heel veel jaren met plezier en uitdaging werken.”

In gesprek blijven en periodieke checks

Jessica adviseert werkgevers dan ook om oudere medewerkers te helpen bij hun ontwikkeling. “Daarvoor is het noodzakelijk dat je anders gaat kijken naar deze groep, zodat ze inzetbaar blijven en je ze langer voor je bedrijf kunt behouden.” Ze geeft het advies om vaker het gesprek aan te gaan, zowel vakinhoudelijk als rondom vitaliteit. “En doe periodiek een uitgebreidere check-up. Oudere medewerkers ervaren vaak een drempel om hierover in gesprek te gaan. Misschien zien ze dat jongere collega’s de vernieuwingen sneller oppakken en deze klussen vaker mogen uitvoeren. Dat kan frustraties en belemmeringen opleveren, waardoor ze steeds verder achteropraken.”

Kennisoverdracht tussen generaties

Naast periodieke gesprekken kun je als werkgever met een loopbaan- of gezondheidscheck kijken waar een oudere medewerker staat, zowel fysiek als vakinhoudelijk. Jessica raadt werkgevers aan om te vragen welke stappen een medewerker nog wil zetten, de klokken daarbij gelijk te zetten en te kijken hoe een medewerker zich kan blijven ontwikkelen.

Streef naar een gezonde mix van leeftijden, waarbij oudere medewerkers heel waardevol zijn”
— Jessica Spithoven, programmamanager bij OOMT

“Bij het fysieke aspect kun je kijken naar een andere rol binnen het bedrijf of naar een andere taakverdeling. Bij het ontwikkelen van kennis zie je dat oudere medewerkers wel willen leren, maar niet zo goed weten hoe", vertelt Jessica Spithoven. "Logisch ook, want vaak hebben ze al wat achterstand in kennis opgelopen en soms ook negatieve leerervaringen vanuit het verleden. Bovendien denken ze dat leren iets heel groots is met veel theorie. Maar door het klein en behapbaar te houden stimuleer je ouderen om nieuwe kennis op te doen. Daarvoor hoef je niet klassikaal te leren, dat kan bijvoorbeeld met een korte cursus of leren op de werkplek. Als werkgever kun je het overdragen van kennis tussen verschillende generaties faciliteren.”

Jessica vervolgt: “Ook vanuit strategisch personeelsbeleid en in het kader van behoud van personeel in deze krappe arbeidsmarkt wil je dat oudere medewerkers duurzaam inzetbaar zijn door ze in beweging te houden”, benadrukt Jessica. “Daarvoor helpt het als je als werkgever weet waar wil je naartoe wilt met je bedrijf, welk personeel je daarvoor nodig hebt en of jouw medewerkers daarvoor voldoende zijn toegerust. Neem mensen daarin mee."

Gratis webinar

Het advies van Jessica is te streven naar een gezonde mix van leeftijden, waarbij de inzet van oudere medewerkers zeer waardevol is. "Zij hebben nog veel potentie, maar daar moet je als werkgever wel wat aan doen.” Over dit onderwerp is verder gesproken tijdens het OOMT-webinar, dat op 7 december werd gehouden. Kijk het hier terug:

Dit artikel is gesponsord door OOMT.

OOMT

OOMT daagt vakmensen in de mobiliteitsbranche uit om hun talenten te ontdekken en actief in te zetten. Hierdoor werk je met plezier en zie je kansen in verandering. OOMT is er voor iedereen: voor medewerkers, leidinggevenden en werkgevers.