Inspectie waarschuwt verkopers niet-goedgekeurde fatbikes

Inspectie waarschuwt verkopers niet-goedgekeurde fatbikes

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft onlangs 27 internetaanbieders van fatbikes (e-bikes met extreem dikke banden) een waarschuwing gegeven. Uit onderzoek bleek namelijk dat zij fatbikes die harder gaan dan 25 km per uur en/of een hoger vermogen hebben dan 250 Watt zonder goedkeuring aanbieden. Dergelijke fatbikes moeten over een typegoedkeuring beschikken.

Dit staat los van de vraag wáár de consument de fatbike gaat gebruiken: op de openbare weg of op eigen terrein. Vanaf 1 december volgt een nieuwe inspectie. Internetaanbieders die deze fatbikes dan nog steeds zonder typegoedkeuring te koop aanbieden, riskeren een door de ILT opgelegde last onder dwangsom om een eind te maken aan de overtreding. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Onveilig en onverzekerd

Fatbikes die harder gaan dan 25 km per uur en/of een hoger vermogen dan 250 Watt hebben, komen steeds vaker voor in het straatbeeld. Dit heeft volgens het ILT niet alleen negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid, maar ook voor de gebruiker zelf. Omdat deze fatbikes zonder typegoedkeuring verboden zijn op de openbare weg, is de gebruiker in overtreding en dus niet verzekerd.

Misleidende disclaimers van verkopers

De ILT constateert dat bijna alle internetaanbieders van fatbikes zonder typegoedkeuring wel degelijk op de hoogte zijn van de geldende regels. Onder bepaalde omstandigheden kunnen voertuigen voor de verkoop uitgezonderd zijn van de goedkeuringsplicht. Bijvoorbeeld als de fabrikant het voertuig niet heeft gemaakt om gebruikt te worden op de openbare weg. Daarom worden de fatbikes soms afgebeeld met disclaimers als ‘gebruik alleen op eigen terrein’ of ‘niet voor gebruik op de openbare weg’. Uit onderzoek van de ILT blijkt echter dat in de meeste gevallen geen sprake is van zo’n uitzonderingssituatie. De fabrikant gebruikt dan weliswaar een disclaimer, maar uit andere aspecten blijkt dat de fatbike wel degelijk bedoeld is voor gebruik op de openbare weg.

Veel opvoersystemen voor fatbikes

Daarnaast ziet de ILT dat er diverse opvoersystemen voor fatbikes verkrijgbaar zijn. Het gaat dan om zowel fysieke als digitale opvoersystemen. De verkoop hiervan is niet verboden. Maar op de openbare weg fietsen met een fatbike voorzien van zo’n opvoersysteem is wel verboden.

Toezicht ILT

De ILT heeft een toezichttaak voor voertuigen die onder de criteria van EU Verordening 168/2013 vallen. De fabrikant bepaalt het gebruiksdoel van een e-bike, waarmee het automatisch onder een bijbehorend wetgevingsregime valt. Als de e-bike onder de EU Verordening 168/2013 valt, dan houdt de ILT in de handelsfase toezicht of een product voldoet aan de wettelijke eisen.