Is jouw tweewielerbedrijf klaar voor de toekomst? Stel jezelf deze vragen

Is jouw tweewielerbedrijf klaar voor de toekomst? Stel jezelf deze vragen
‘Regeren is vooruitzien’ - Hoe ziet de toekomst van jouw bedrijf eruit en wat betekent dat voor jouw medewerkers?

Hoe maak je jouw bedrijf toekomstbestendig? Door in te spelen op ontwikkelingen en jouw medewerkers hierin mee te nemen, blijft jouw organisatie aantrekkelijk voor klanten én medewerkers. Regeren is vooruitzien, maar niet iedere werkgever neemt de tijd om hierover na te denken. Hoe je zorg je ervoor dat je voor deze essentiële vragen de noodzakelijke antwoorden formuleert, in de hectiek van alledag? Je leest het in dit artikel.

Ondernemen in deze tijd betekent dat je te maken hebt met grote uitdagingen. Neem bijvoorbeeld de schaarste op de arbeidsmarkt, waardoor het lastig is om personeel te vinden. Daarbij zorgen de verschillen tussen generaties om passende communicatie en moet je daarbij voldoende uitdagingen en begeleiding aan kunnen bieden. Bijvoorbeeld bij technologische ontwikkelingen, die steeds sneller doorgevoerd worden. En ook aan leverancierszijde merk je waarschijnlijk dat het gemoedelijke steeds meer naar de achtergrond verdwijnt en plaats maakt voor zakelijke relaties. Tenslotte is de consument mondiger en veeleisender geworden.

Tijd maken om na te denken

De noodzaak om na te denken over de toekomst van je tweewielerbedrijf is momenteel dus hoog. “Maar vaak hebben werkgevers geen tijd om hierover na te denken of kunnen ze geen tijd hiervoor vrijmaken”, zegt OOMT-adviseur René Bestevaar. “Dan heb ik het vooral over de kleine en middelgrote zelfstandige tweewielerbedrijven. Je moet in kunnen spelen op de toekomstige markt en mobiliteit. Dus jezelf als werkgever de vraag stellen: ‘Hoe ziet mijn bedrijf er over vijf jaar uit?’” Bestevaar ziet dat veel werkgevers daar in de praktijk vaak niet aan toekomen.

Concreet gaat het om de volgende vraagstukken:

  • Hoe wil je je tweewielerbedrijf toekomstbestendig maken?
  • Wat moeten je medewerkers kunnen om in te spelen op alle ontwikkelingen?
  • Welke vaardigheden en kennis hebben ze daarbij nodig?
  • Welke stijl van leidinggeven hoort hierbij?
  • Hoe betrek je jouw medewerkers bij de toekomst van je organisatie? En bij beslissingen?
  • De antwoorden? Kijk hier het webinar terug (OOMT/Tweewieler)

“Dat tijd vrijmaken en daarmee prioriteit geven is dan ook de belangrijkste rol van een OOMT-adviseur werkgeverschap”, benadrukt hij. “Een werkgever moet in relatieve rust hierover na kunnen denken. Daarbij kan een OOMT-adviseur helpen. Ons werk zit vooral in het betrekken en meekrijgen van medewerkers en ze vervolgens begeleiden bij hun ontwikkeling. Dat is in een notendop de hoofdtaak van strategisch personeelsbeleid.”

Vragen stellen en mee laten denken

Verwacht overigens niet dat een OOMT-adviseur bij zo’n traject een werkgever vertelt hoe je op belangrijke vraagstukken kunt inspelen. René Bestevaar: “Ik zit niet aan tafel om te vertellen wat ik denk dat dat er gebeuren moet of wat je moet doen. Maar ik help juist door vragen stellen.”

De centrale vraag is hoe je met jouw bedrijf kunt inspelen op toekomstige ontwikkelingen”

Zo’n traject bestaat uit meerdere sessies met een werkgever. Uiteindelijk volgt daaruit een teamsessie, waarin een duidelijk plaatje wordt geschetst hoe de onderneming stapsgewijs naar hun doelen komt. “Personeel is hierbij een belangrijke factor, dus worden zij hierbij betrokken. Hoe denken zij erover? Wat kunnen en willen zij erin betekenen? Zij zijn blij dat ze ervaren dat hun werkgever bezig is met de toekomst van het bedrijf én met hun toekomst. Voor alle individuele medewerkers stellen we vervolgens een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) op. Dat is overigens het ultieme doel, niet alle werkgevers zijn daaraan toe. Bewustwording is daarom belangrijk en vaak een eerste activiteit.”

Meer vraag in deze tijden

Hij merkt dat er veel informeel werkgeverschap in de tweewielerbranche. “Werkgevers gaan niet direct met medewerkers om tafel zitten. Maar juist met dat formele stukje, daar willen meer bedrijven iets mee doen. Daarbij zoeken ze hulp en begeleiding. Dat is ook belangrijk om de achterdeur dicht te houden, om personeelsverloop tegen te gaan.” De coronaperiode heeft ervoor gezorgd dat werkgevers meer na zijn gaan denken over de toekomst van hun bedrijf. ‘Ik moet daar toch iets mee gaan doen’, is een veelgehoorde opmerking. “En er zijn ook werkgevers die zich afvragen of ze nog wel iets willen. Dat ze misschien willen stoppen op termijn. Dat kan natuurlijk ook. Mijn vraag is dan: ‘wat betekent dit voor de mensen binnen jouw tweewielerbedrijf?’ Want je moet er ook voor zorgen dat ze courant blijven voor de branche.”

“Sommige werkgevers denken dat het zo’n vaart niet zal lopen. Maar de ontwikkelingen gaan momenteel snel en je moet in ieder geval onderzoeken of en wat je daar mee moet doen. Door kennis met elkaar te delen ontstaat bewustwording. Aan de andere kant is er de neiging om vanuit de bestaande bedrijfsvoering te redeneren. En soms vergeten werkgevers wel eens hoe een consument op veranderingen zal reageren.”

Maak tijd vrij

Een eerste stap om na te denken over de toekomst van jouw bedrijf is door contact op te nemen met een adviseur van OOMT. René Bestevaar: “Dat werkt twee kanten op. Een adviseur kan je begeleiden, door te klankborden of met een team erover te gaan praten. En ten tweede is zo’n afspraak vaak een stok achter de deur. Dat is tegelijk ook mijn tip waarmee je morgen aan de slag kunt: steek je kop niet in het zand. Stap uit de dagelijkse drukte en hectiek en denk na over de ontwikkelingen waar je dagelijks mee te maken hebt.”

Dit is een artikel van OOMT / bekijk hier hun partnerdossier.

Lees ook:

OOMT

OOMT daagt vakmensen in de mobiliteitsbranche uit om hun talenten te ontdekken en actief in te zetten. Hierdoor werk je met plezier en zie je kansen in verandering. OOMT is er voor iedereen: voor medewerkers, leidinggevenden en werkgevers.