Van babyboomer tot generatie Z, hoe laat je ze samenwerken?

Van babyboomer tot generatie Z, hoe laat je ze samenwerken?

Het tekort aan personeel in de mobiliteitsbranche is een direct gevolg van de bevolkingssamenstelling. Het aantal ouderen neemt namelijk toe, terwijl het aantal jongeren afneemt. Op dit moment kunnen in een bedrijf mensen van maar liefst vier verschillende generaties werken, die ieder hun eigen specifieke kenmerken hebben. Voor een werkgever is het dus belangrijk om het bedrijf en cultuur aan te passen aan deze veranderingen op de arbeidsmarkt. Ofwel: hoe laat je deze generaties zo optimaal mogelijk samenwerken?

Volgens het CBS is een personeelstekort momenteel één van de meest ervaren belemmeringen in diverse bedrijfstakken. Dat geldt sowieso voor de detailhandel, waar het tekort aan arbeidskrachten razendsnel is toegenomen en groter is dan ooit. Voor bedrijven kan dit een rem zijn op groei.

Onderzoek: medewerkersbetrokkenheid en werkgeluk

Consultancybureau vibber deed onderzoek naar de medewerkersbetrokkenheid en het werkgeluk binnen de mobiliteitsbranche. Dat zijn belangrijke factoren om medewerkers te behouden. Maar volgens het onderzoek is de branche onvoldoende voorbereid op veranderingen op de korte termijn. Voorbeelden hiervan zijn een grote generatiekloof, de huidige vergrijzing, cultuurverschillen en de onaantrekkelijkheid van het beroep bij vooral jonge mensen.

Vier verschillende generaties

Als werkgever in de mobiliteitsbranche kun je momenteel te maken hebben met maar liefst vier verschillende generaties. De babyboomers (55-64 jaar) werken namelijk langer door, de jongste generatie Z (18-24 jaar) gaat op jongere leeftijd werken, omdat ze eerder zijn afgestudeerd. Tussen hen in bevinden zich de generaties X (35-54 jaar) en Y (25-34 jaar), ook wel millennials genoemd. Als leidinggevende is het dus zaak om de verschillende generaties begrip voor elkaar te laten krijgen en ze beter te laten samenwerken.

Caroline Bekkering van BOVAG Werkgeverszaken.
Caroline Bekkering van BOVAG Werkgeverszaken.

Uitdaging om talent vast te houden

“Met de instroom van jongeren in de mobiliteitsbranche zit het wel goed, maar de uitstroom is veel hoger dan in andere technische sectoren”, zegt Caroline Bekkering van BOVAG Werkgeverszaken. “We kampen dus niet zozeer met een wervingsprobleem, maar met een probleem om talent vast te houden. Toen we ondernemers naar de oorzaken vroegen, wisten ze meestal niet goed hoe dit komt. Daarom heeft OOMT dit laten onderzoeken. De belangrijkste redenen voor jonge mensen om de mobiliteitsbranche te verlaten zijn:

  • jongeren hebben een beperkte beeldvorming en een gebrek aan ervaring voordat zij een beroepskeuze maken. Dit vergroot het risico op een mismatch tussen jongere en bedrijf of de branche,
  • door korte termijn rendementsdenken kan het leerproces van jongeren ondergesneeuwd raken,
  • jongeren ervaren een gebrek aan aandacht voor hun persoonlijke groei en benoemen onzekerheid over ontwikkelingen in de sector,
  • de harde en sterke werkcultuur zorgt enerzijds voor verbinding, maar sluit ook mensen buiten,
  • de huidige generatie jongeren vraagt om een andere benadering vanuit de branche.

Als team samenwerken

De generatie Z loopt het meest tegen de huidige cultuurproblemen aan. Deze generatie heeft meer behoeften aan flexibiliteit, zingeving, toekomstperspectief, meedenken, betrokkenheid. Maar veel bedrijven vinden de generatie Z ‘moeilijk’. Voorbeelden van opmerkingen zijn: “Ze hebben geen mentaliteit en ruggengraat” of “het lijkt wel of deze generatie geen eelt op de handen wil krijgen en te lui is om te werken”.

Werkgevers zullen hun rol als opleider en opvoeder serieuzer moeten nemen.”

De harde werkcultuur is één van de redenen voor jongeren om de branche te verlaten. “Dan moet je niet zozeer denken aan de werkdruk, maar daarbij moet je denken aan harde grappen op de werkvloer”, verduidelijkt Caroline Bekkering van BOVAG. “Terwijl jongeren veel waarde hechten aan ‘dat ik mag zijn wie ik ben’. Zaken als geaardheid en hun achtergrond spelen daar een rol in. Daar moet begrip voor zijn binnen een bedrijf. Als werkgever moet je nadenken over hoe je ervoor kunt zorgen dat je als team het beste kunt samenwerken. Daarvoor moet de cultuur in de werkplaats verbeterd worden, er moet meer begrip zijn voor elkaar.”

Werken aan cultuur en onderlinge omgang

De mobiliteitsbranche moet de samenwerking tussen de verschillende generaties verbeteren. Daarvoor moet je als bedrijf inzetten op de cultuur en de onderlinge omgang. De sleutel tot het behoud van personeel is medewerkers centraal zetten in plaats van processen, betoogt Consultancybureau vibber. Het belangrijkste daarbij is om ze meer vertrouwen te geven en de controle wat meer los te laten. Geef medewerkers ruimte om mee te denken over hoe het beter kan, betrek hen meer bij besluitvorming in het bedrijf, behandel ze als een gelijkwaardige collega en ga met hen in gesprek over hun wensen en behoeften.

Dit is een partnerartikel van OOMT. Meer lezen? Kijk hier in het partnerdossier