Veilig blijven fietsen: BLOG Maarten Akkers

In Nederland krijgt iedereen fietsen met de paplepel ingegoten en we tellen dan ook meer fietsen dan inwoners. Maar die nationale inborst staat wel onder druk, want het wórdt erg druk.
Delen:
Maarten Akkers geeft als voorzitter BOVAG Fietsbedrijven zijn mening over zaken die spelen in de tweewielerbranche.

Corona heeft natuurlijk een duit in het zakje gedaan qua populariteit van het fietsen, maar het afgelopen decennium zorgde de e-bike al voor een nieuwe dimensie. Intussen hebben we miljoenen elektrisch aangedreven exemplaren op de weg weten te zetten; dat levert in de praktijk echter regelmatig knelpunten op. Zowel letterlijk als figuurlijk.

Te smalle fietspaden en onoverzichtelijke situaties

Wegbeheerders hebben niet bepaald rekening gehouden met deze ontwikkeling en de toename in aantallen snorfietsen, bakfietsen en andersoortige quasi-tweewielers. Daardoor zien we op te veel plekken nog steeds dat fietspaden te smal zijn en verkeerssituaties onoverzichtelijk blijken.

Bij beleidsmakers gaan nu de alarmbellen af, terwijl ze hebben nagelaten de infrastructuur aan te passen

Daar komt dan ook nog eens bij dat de e-bike in eerste instantie vooral een oudere doelgroep aantrok, waardoor nu ineens bij sommige beleidsmakers alarmbellen afgaan, terwijl ze hebben nagelaten de infrastructuur aan te passen. Af en toe zien we bovendien reguliere elektrische fietsen die illegaal opgevoerd zijn en daarmee worden de snelheidsverschillen op het te smalle fietspad alleen maar groter.

Europees convenant tegen opvoeren

Voor wat betreft dat opvoeren ligt er nu een Europees convenant van fietsfabrikanten om dat tegen te gaan. Of wellicht beter: om het te veroordelen. Dat doe ik ook en dat doet BOVAG ook. En verzekeraars ook. Maar wij, de fabrikanten en verzekeraars zijn geen justitie of politie. Dat convenant zal dus wel praktische handen en voeten moeten krijgen om ook daadwerkelijk iets uit te kunnen richten.

TIP van de redactie:

Lees ook de andere blogs van Maarten Akkers en die van Eugen Uppelschoten, Ron Haker, Peter van der Veer, Jeroen Rietvelt, Reina van der Linde en Harrie Hoitink.
Meer blogs

Helmplicht voor e-bikers blijft actueel

Een ander actueel gespreksonderwerp qua fietsveiligheid is een helmplicht voor e-bikers, waar onder andere een groep artsen voor pleit. Eerder betoogde ik op deze plek al dat de gezondheids- en milieuvoordelen van (langer en verder) fietsen veelal onderbelicht blijven in de discussies over een helmplicht. Buiten kijf staat echter dat fietsen met een helm op altijd veiliger is. Daarom lijkt het me verstandig in de zaak klanten al proactief te wijzen op die helm. Dat we kwetsbare groepen bewust maken van eventuele risico’s en hoe die eenvoudig verminderd kunnen worden. Ik weet zeker dat we daar bij veel klanten een luisterend oor voor vinden.