Stefanie den Breejen: 'Ontwikkelen als ondernemer én werkgever'

Het is een situatie die veel ondernemers herkennen: je begint voor jezelf, de zaken gaan goed, en plotseling heb je een team met medewerkers die je moet aansturen. Stefanie den Breejen vertelt hoe zij en haar man Bas deze ontwikkeling in goede banen hebben geleid.
Delen:

Naam: Stefanie den Breejen
Leeftijd: 44 jaar
Bedrijf: Tweewielercentrum Den Breejen
Opleiding: Ortohopedagogiek

Van een eenmanszaak is jullie bedrijf uitgegroeid tot een full-service fietswinkel met vijf medewerkers. Wat betekent dat voor jullie ?

“Als ondernemer en werkgever moet je van alle markten thuis zijn. Je moet verstand hebben van tweewielertechniek en de tweewielerbranche, maar ook van het aansturen van mensen. Daarom hebben wij gekozen voor een duidelijke taakverdeling. Bas is verantwoordelijk voor de techniek, ik ben verantwoordelijk voor de klantcontacten en het aansturen van het team. Dat geeft een duidelijke richting aan de bedrijfsvoering.”

Waarom hebben jullie de hulp van OOMT ingeschakeld?

“We blijven ambitieus. Samen met ons team willen we doorgaan met groeien. We willen onszelf uitdagen om alles steeds weer een stapje beter te doen. Onze medewerkers zijn onmisbaar voor het bereiken van onze doelen. Met het oog op de toekomst willen we meer structuur geven aan ons personeelsbeleid. OOMT ondersteunt ons daarbij.”

We betrekken medewerkers bij onze toekomstplannen

Wat doet OOMT voor jullie?

“Samen met een adviseur werkgeverschap van OOMT hebben Bas en ik een adviestraject doorlopen, waarbij we onze toekomstvisie en bijbehorend strategisch personeelsbeleid hebben bepaald. We hebben in kaart gebracht wat onze doelen zijn en waar we kansen zien voor de toekomst. Voor de lange termijn kijken we naar onderwerpen als technische ontwikkeling, huisvesting, e-mobiliteit en uitbreiding van ons assortiment. Vervolgens kijken we wat dat betekent voor ons team. Welke kant willen we op met het bedrijf en welke nieuwe kennis en vaardigheden hebben we daar voor nodig?”

Hoe ziet het vervolgtraject er uit? Wat gaat jullie doen en op welke termijn?

“Uit de gesprekken met OOMT kwam naar voren dat we klaar zijn om nieuwe stappen te zetten. Uiteraard betrekken we onze medewerkers daar bij. Na het adviestraject met de adviseur werkgeverschap van OOMT hebben we samen met een coach van OOMT voor alle medewerkers een persoonlijk opleidingsplan opgesteld. Naast de gebruikelijke trainingen en cursussen die we altijd volgen, gaat iedereen dit najaar aan de slag met een extra training of opleiding.”

Hoe reageert het team op de veranderingen? Levert het weerstand op?

“Juist niet. Er is niemand die zegt: ik wil geen nieuwe dingen leren. Het mooie van een persoonlijk ontwikkelplan is dat het rekening houdt met de persoonlijke ontwikkelwensen van iedere medewerker. Als je jezelf mag ontwikkelen in een richting die je leuk vindt, en in een tempo dat bij je past, dan ben je automatisch gemotiveerd om er een succes van te maken. De reacties waren zonder uitzondering enthousiast.”

OOMT ondersteunt ons personeelsbeleid

Op dit moment zitten jullie middenin het traject. Wat vinden jullie er tot nu toe van?

“We ervaren de gesprekken met OOMT als zeer waardevol. Als ondernemer en werkgever zit je altijd een beetje op een eiland. Het is verfrissend om met een onafhankelijk iemand te praten over je bedrijf, de medewerkers en de toekomst. De adviseurs en coaches van OOMT kennen de tweewielerbranche door en door en hebben ons geholpen om onze toekomstvisie te vertalen naar een concreet actieplan. De ondersteuning van OOMT geeft ons personeelsbeleid een extra duwtje in de rug.”

De mobiliteitsbranche verandert snel. Nieuwe tijden vragen om nieuwe kennis. Strategisch personeelsbeleid geeft structuur aan de langetermijndoelen van jouw bedrijf. Bijvoorbeeld met maatwerk opleidingsplannen, een gesprekscyclus en loopbaancoaching voor medewerkers. Zelf aan de slag met strategisch personeelsbeleid? OOMT helpt je op weg. Neem contact op met de OOMT Servicedesk via 0800-0155 of mail naar servicedesk@oomt.nl

Dit is een partnerartikel van OOMT / Meer lezen? Kijk in hun partnerdossier