Fiscaal voordelig investeren in elektrische scooters

Fiscaal voordelig investeren in elektrische scooters

Heeft u ondernemers als klant? Bedrijven kunnen fiscaal voordelig investeren in duurzame technieken, zoals elektrische scooters en accu's. In dit artikel legt emco uit hoe het werkt.

Omdat de e-scooter met lithiumaccu’s nóg milieuvriendelijker is dan de versie met loodaccu’s, heeft de Nederlandse overheid besloten dat bedrijfsinvesteringen in aanmerking komen voor een aantrekkelijke belastingaftrek. Informeer uw klanten hierover.

Aftrekbedrag

Naast de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), zijn er ook de zogenaamde regeling Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Vamil-regeling (Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen) die beiden als doel hebben om Nederlandse ondernemers te stimuleren om te investeren in een milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Beide regelingen zijn ontwikkeld door Agentschap NL (voormalig SenterNovem) en worden uitgevoerd door de Belastingdienst. De hoogte van het aftrekbedrag is afhankelijk van het bedrag dat de ondernemer betaalt aan inkomsten- of vennootschapsbelasting. Kijk voor meer informatie over beide regelingen.

Voor investeringen in de categorie B (de elektrische scooters vallen onder code B3118) geldt een milieu-aftrek (MIA) van 13,5%. Voor investeringen in de categorie A (code A3120), de li-ion accu (‘s), geldt zelfs een aftrekmogelijkheid van 27%. Daar bovenop komt de mogelijkheid tot een vervroegde afschrijving in het eerste jaar van 75% (Vamil). Bij de elektrische scooters geldt dan bovendien dat deze voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking komen voor de MIA en de Vamil.

Rekenvoorbeeld

Stel, iemand koopt een emco elektrische scooter met lithium accu. In 2018 staat de elektrische scooter met lithium accu onder bedrijfsmiddelcode B 3118 op de Milieulijst De letter voor de betreffende code op de Milieulijst is B en het aanschafbedrag is voor het gemak €4000 met een afschrijvingstermijn van vijf jaar. De restwaarde na vijf jaren is €500. De koper kan zowel van de MIA als de Vamil-regeling gebruik maken. Het aftrekpercentage is 13,5% want in de bedrijfsmiddelcode staat een B.
Echter mag dit bedrijfsmiddel voor ten hoogste 50% van het investeringsbedrag in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen. De MIA bedraagt 13,5% van 50% van €4000, dat is €270.

Bij de 'normale' afschrijving kan uw klant gedurende vijf jaren elk jaar €700 aftrekken van uw fiscale winst. Omdat op het bedrijfsmiddel ook de Vamil-regeling van toepassing is, kan hij 75% van het geïnvesteerde bedrag reeds in het eerste jaar afschrijven. Een bedrijf kan dan het eerste jaar €3000 (dankzij de Vamil) + €270 (dankzij de MIA) = € 3270 ten laste van de fiscale winst brengen. Dit voordeel komt dan dus naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Lithium accu

Bedrijven kunnen ook extra accu’s aanschaffen. Want voor de lithium accu welke wordt gebruikt voor elektrische vervoermiddelen of mobiele werktuigen geldt soortgelijke regeling. Indien aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, komt het bedrijfsmiddel voor ten hoogste €30.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek (MIA)en willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). De MIA bedraagt in dit geval 27% van het investeringsbedrag.

Wilt u weten op welke emco-modellen de subsidie toepasbaar  is? Lees hier meer. 

Dit artikel is gesponsord door emco.