Medewerkers met geldzorgen? Dit kan je er aan doen!

Medewerkers met geldzorgen? Dit kan je er aan doen!

Steeds meer Nederlanders hebben moeite met rondkomen. Financiële problemen hebben grote invloed op je privéleven en op je werk. Medewerkers zonder geldzorgen voelen zich beter, zijn productiever en melden zich minder vaak ziek. Het OOMT-webinar over geldzorgen bij medewerkers geeft tips om het probleem aan te pakken.

Een groeiende groep mensen heeft zorgen over geld. Dat heeft grote invloed op je privéleven en op je werk. Hoe herken je als werkgever financiële zorgen bij medewerkers? Hoe ga je het gesprek aan? En wat kan je er aan doen? Met deze vragen opent gespreksleider Annemarie Brüning het OOMT-webinar. “Wij zien heel duidelijk dat geldzorgen bij medewerkers veel stress opleveren. Dat staat persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid in de weg. Daarom willen we medewerkers en werkgevers vanuit OOMT hulpmiddelen aanbieden om geldzorgen aan te pakken,” zegt programmanager Jet Thole van OOMT.

Inzicht en overzicht

Financiële problemen aanpakken is lastig, vervolgt Jet Thole. Het is een onderwerp waarover de nodige schaamte bestaat. Dat maakt het moeilijk om er over te praten en om in actie te komen. OOMT biedt medewerkers de mogelijkheid om via de OOMT-website kosteloze financiële coaching aan te vragen. Voor deze coaching werkt OOMT samen met Nibud en Sammen. “Grip houden op geld is niet voor iedereen vanzelfsprekend,” zegt financieel coach Pauline Mulder van Nibud en Sammen. “Iedereen kan leren om beter met geld om te gaan. Het gaat om inzicht en overzicht. Daar kunnen we mensen bij helpen.” 

Financiële problemen komen in alle inkomensgroepen voor”

Erover praten

In 2022 had 60 procent van alle huishoudens zorgen over geld. Financiële problemen komen in alle inkomensgroepen voor. Voor werkgevers zijn er verschillende signalen die kunnen wijzen op geldzorgen. Bijvoorbeeld als een medewerker regelmatig om voorschotten vraagt, vaak wil overwerken of zich van collega’s afzondert. Concentratieproblemen en vaker ziekmelden zijn andere herkenningspunten. “Geldproblemen aanpakken begint met praten,” zegt Pauline Mulder van Nibud en Sammen. “Van de medewerkers die we in de mobiliteitsbranche begeleiden, horen we dat ze veel steun krijgen van hun werkgever. Dat is positief, want het betekent dat ze geldzorgen met hun werkgever hebben besproken.”

Grip op je geld

Hoe kan je als werkgever medewerkers helpen? “Zorg dat je altijd in gesprek blijft met medewerkers,” adviseert Jet Thole van OOMT. “Door te praten en te luisteren weet je als werkgever wat er binnen het team speelt. Als je een goede band met elkaar hebt, nemen medewerkers je sneller in vertrouwen over lastige onderwerpen. Ook over geldzorgen.” Via de website van OOMT kunnen medewerkers zichzelf aanmelden voor budgetcoaching. “Met budgetcoaching leer je zelf de regie over je geld terug te nemen. De financiële coaches van Nibud helpen je om inzicht en overzicht in jouw financiële situatie te krijgen. Ik wil iedereen met geldproblemen oproepen om zich via de OOMT-website aan te melden. Dat is de eerste stap naar een oplossing.” 

Dit artikel is gesponsord door OOMT.