nieuws

Snorfiets naar de rijbaan onbegrijpelijke beslissing volgens RAI

Winkel 1709

Snorfiets naar de rijbaan onbegrijpelijke beslissing volgens RAI
Foto RvG

RAI Vereniging vindt het onbegrijpelijk dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat steden de mogelijkheid biedt de snorfiets van het fietspad naar de rijbaan te sturen. Het is volgens RAI wetenschappelijk bewezen dat de verkeersveiligheid niet verbetert. Volgens voorzitter Steven van Eijck worden snorfietsers in groot gevaar gebracht.

De voorzitter van RAI Vereniging vindt de beslissing onbegrijpelijk: “Ik roep gemeenten op de wetenschappelijke feiten te laten spreken en snorfietsers op het fietspad te laten. De oplossing voor de drukte op het fietspad ligt in een bredere integrale aanpak waarbij alle vervoersvormen de ruimte krijgen.”

Onderzoek snorfiets naar rijbaan

Uit eerder onderzoek van SWOV is gebleken dat er geen dringende noodzaak is om de snorfiets naar de rijbaan te sturen en dat er geen garantie bestaat dat snorfietsers veilig zijn op de weg. “De circa 660 duizend snorfietsen maken een belangrijk deel uit van ons mobiliteitssysteem en zijn cruciaal voor grote groepen reizigers, zowel jong als oud. Bijna 50 procent van de snorfietsers is ouder dan 45 jaar. Die moeten we mobiel houden”, stelt Van Eijck.

Snorfiets wordt belangrijker in verkeer

Volgens Van Eijck wordt de snorfiets met de snel groeiende bereikbaarheidsproblemen en het gebrek aan ruimte alleen maar belangrijker in het verkeer in en tussen de steden. “Steden wijzen doorgaans naar drukte op het fietspad als reden om de snorfiets naar de rijbaan te verbannen. Uit het SWOV-onderzoek blijkt echter dat verkeersdrukte geen veel voorkomende ongevalsfactor is en dat verplaatsing naar de rijbaan ‘netto’ zelfs negatief kan uitpakken.”

Inrichting van fietspaden

Ook het gedrag van medeweggebruikers vormt een risico, evenals de fysieke inrichting van fietspaden. Van Eijck: “Op basis van dit onderzoek is de keuze om de snorfiets naar de rijbaan te sturen puur op emotie gedreven. De snorfietser wordt in groot gevaar gebracht wanneer het zich moet mengen met het veel sneller auto- en vrachtverkeer.”

Langetermijnaanpak snorfietser en fietser

De belangrijkste oplossing ligt van volgens Van Eijck in een integrale langetermijnvisie, waarbij wordt geïnvesteerd om fietspaden veiliger en breder te maken. “Maar zeker zo belangrijk is dat we mobiliteit als één geheel gaan bekijken waarbij de fysieke herinrichting van al het verkeer in de steden centraal staat en dat nieuwe regelgeving wordt geïntroduceerd die hierbij past. Niet de snorfietser of fietser is zozeer het probleem, maar het gebrek aan afstemming tussen vervoersmiddelen, onvoldoende veilige infrastructuur en drukker wordend verkeer.”

 

Reageer op dit artikel