nieuws

Import fietsen uit China opnieuw onderzocht

Winkel 1552

De antidumping op import van gewone fietsen uit China wordt opnieuw bekeken door Europese Unie. Naast elektrische fietsen zal de Europese Unie ook onderzoeken of China zich (nog steeds) schuldig maakt aan het ‘dumpen’ van conventionele fietsen op de markten van haar lidstaten.

Import fietsen uit China opnieuw onderzocht
Door verzoek herbeoordeling dumping zullen de huidige antidumpingmaatregelen niet vóór juni 2018 beëindigen. Foto Bike Europe

Over de import van fietsen uit China geven bronnen in Brussel aan dat de European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) een (her)beoordelingsverzoek indiende, aangezien de huidige maatregelen die een antidumpingheffing van 48,5% afdwongen op 6 juni 2018 aflopen. Dinsdag 6 maart was de deadline voor het indienen van een dergelijk verzoek tot herziening bij de Europese Commissie. Eerder al gaf de EBMA aan dat zij van plan was om verlenging van de anti-dumpingmaatregelen op de EU-import van conventionele fietsen uit China te bepleiten.

Twijfel over indiening

Echter, met het huidige e-bikesdumpingonderzoek dat afgelopen september door EBMA werd gestart werd dit twijfelachtig. EBMA kon niet worden bereikt voor commentaar over deze kwestie. Uit betrouwbare bronnen in Brussel blijkt echter dat het officiële heroverwegingsverzoek voor ‘gewone’ fietsen toch is ingediend.

Bestaande maatregelen blijven van kracht

Het verzoek om dumpingherziening leidt tot een onderzoek door de Europese Commissie. Dit onderzoek zal een wettelijk vastgestelde termijn van 9 maanden in beslag nemen. Gedurende die periode van 9 maanden blijven de bestaande maatregelen gehandhaafd. Daarmee wordt het beëindigingstijdstip  van het huidige 48,5% antidumpingheffing op fietsen die uit China worden ingevoerd naar verwachting  maart 2019. Of er zal, wanneer de Commissie vaststelt dat het dumpen van conventionele fietsen door China nog steeds plaatsvindt, nog een nieuwe periode van vijf jaar antidumpingmaatregelen worden aangekondigd.

Import uit China stijgt

Wat de Europese vereniging van fietsfabrikanten ongetwijfeld in haar herzieningsverzoek heeft benadrukt, is het feit dat de invoer van conventionele fietsen uit China toeneemt. Dit ondanks het feit dat een dumpingtoeslag van 48,5% wordt geheven op de af fabrieksprijzen van in China geproduceerde fietsen. Naast die dumpingheffing wordt ook een invoerrecht van 14% geheven.

Invoer conventionele fietsen uit China met 39% gestegen

Ondanks deze heffingen is de invoer van gewone fietsen uit China in de eerste negen maanden van 2017 met 39% gestegen. Volgens Eurostat was het totaal van die invoer in januari – september 2017 goed voor 466.000 eenheden.

Lees ook over: Angst voor tekorten aan elektrische fietsen door anti-dumping.

Reageer op dit artikel