nieuws

BLOG Overal 30 binnen de bebouwde kom

Winkel

De Fietsersbond laat ook op tweewieler.nl van zich horen! Saskia Kluit, directeur Fietsersbond, gaat bloggen over de speerpunten van de Fietsersbond. Als belangenbehartiger van fietsers. In deze blog pleit Saskia voor de normsnelheid van 30 kilometer per uur; voor veiligheid en fietsplezier.

BLOG Overal 30 binnen de bebouwde kom
De Fietsersbond wil dat in heel Nederland 30 de norm wordt binnen de bebouwde kom. Door de steeds grotere verkeersdrukte staat de veiligheid en het fietsplezier voor fietsers onder druk. Beeld Fietsersbond

De Fietsersbond wil dat in heel Nederland 30 de norm wordt binnen de bebouwde kom. Door de steeds grotere verkeersdrukte staat de veiligheid en het fietsplezier voor fietsers onder druk. Het is tijd voor een volgende stap: 30 is het nieuwe 50!

Saskia Kluit, directeur Fietsersbond. Foto Fleur Wiersma

Saskia Kluit, directeur Fietsersbond. Foto Fleur Wiersma

In de meeste woonwijken geldt al een maximum snelheid van 30, maar toch is binnen de bebouwde kom 50 nog steeds de norm. Als je de woonwijk verlaat, kom je auto’s tegen die 50 rijden. Dat is veel te hard. Als auto’s niet harder dan 30 gaan, kunnen ze goed de weg delen met fietsers. En mocht het toch tot een aanrijding komen, dan heb je met 30 als fietser een goede kans om het ongeluk na te vertellen.

Minder slachtoffers

De kans op een ernstig ongeval bij een maximumsnelheid van 30 km/u is maar liefst 3,5 maal lager dan bij 50 km/u. Bij een volledig ‘Duurzaam Veilige’ fietsinfrastructuur zou het aantal verkeersdoden onder fietsers met 100 tot 130 omlaag gebracht kunnen worden, terwijl het aantal ernstig verkeersgewonden met minimaal 3.500 verlaagd zou worden. ‘Duurzaam Veilig’ houdt in dat de verkeersruimte zó wordt ingericht dat ernstige ongevallen worden voorkomen en als tóch een ongeval plaatsvindt de ernst van de afloop beperkt blijft. De Fietsersbond wil ook dat de meeste gemeenten in de huidige 30 km. gebieden die principes van Duurzaam Veilig consequenter gaan toepassen.

Meer ruimte

Een lagere maximum snelheid geeft ook meer ruimte op het fietspad. Brede en snelle fietsen kunnen namelijk veilig de rijbaan op als auto’s niet harder dan 30 gaan. Denk aan speed pedelecs, cargobikes, racefietsen en e-bikes. Op die manier blijft er op de fietspaden en fietsstroken meer ruimte over voor de ‘gewone fietser’. Bijkomend voordeel van een lagere autosnelheid is dat het kinderen meer mogelijkheden geeft om op jongere leeftijd deel te nemen en te wennen aan het verkeer.

De Fietsersbond heeft over dit onderwerp de notitie ‘30 km/u als norm voor een veilig fietsklimaat’ verder uitgewerkt. Hierin zijn ook de gebruikte bronverwijzingen te vinden.

Reageer op dit artikel