nieuws

Anti-dumpingklacht Giant van de baan

Winkel 1440

Giant heeft niets te vrezen van EU-maatregelen om het dumpen van goedkope Chinese fietsen tegen te gaan. De anti-dumpingklacht van EBMA is afgewezen waar het Giant betreft. Gevolg hiervan is dat Giant naar EU kan exporteren vanaf zijn Chinese fabrieken. Dat kan een prijsvoordeel binnen Benelux opleveren. Let wel: het gaat hier om reguliere fietsen.

Anti-dumpingklacht Giant van de baan
Giant China kan beginnen met de export van reguliere fietsen naar Europa zonder dat daar anti-dumping heffingen op zitten. Foto Giant China

Met de uitspraak van het Europese hof van Justitie in deze zaak, is een einde gekomen aan een langslepende procedure die in augustus 2013 is gestart. Aanleiding destijds was de voortzetting van 48,5% anti-dumping heffing op reguliere fietsen die worden geïmporteerd vanuit China. Giant China was in 2013 een van de fabrikanten die bij de verlenging van de anti-dumping heffingen weigerde de benodigde informatie aan te leveren bij de EU. (de berichten hieromtrent zijn afkomstig van Bike-eu.com en in het Engels)Maar ging wel in beroep tegen de 48,5% heffing.

Trage besluitvorming

Pas in november 2015 kwam er een reactie vanuit de EU. In de vorm van een 12 pagina tellend document waarin een uitspraak werd gedaan over: ‘De beoordeling van het Hof van Justitie over de zaak tussen Giant (China) Co. Ltd en de Raad van de Europese Unie. Gebaseerd op de klacht van EBMA bij de Europese Commissie.’ EBMA ging in beroep tegen deze uitkomst. Dat beroep is nu definitief afgewezen door het Europese Hof van Justitie. 

Beroep EBMA volledig afgewezen

Het beroep dat EBMA deed, was gebaseerd op de aanname dat Giant China banden heeft met de Chinese fietsenfabrikant Jinshan Groups. Dat zou voldoende reden moeten zijn om de anti-dumping heffingen van toepassing te laten zijn op Giant China. Het Europese Hof van Justitie heeft echter geconcludeerd dat er geen basis is voor deze veronderstelling: ‘De informatie die de Europese instituties tot zijn beschikking heeft, is voldoende om te concluderen dat er geen risico is op vermeende banden tussen Giant en Jinshan Groups.’

Anti-dumping heffing tot december 2017 toegepast

Overigens blijft voor de periode dat er nog geen uitspraak was over deze zaak, de anti-dumping heffing van 48,5% op reguliere, in de EU geïmporteerde Giant-fietsen, wel gehandhaafd. Dat betekent dat de import door Giant China vanaf 2013 tot aan december 2017 onderworpen is aan deze heffingen. Of Giant China nog claims gaat indienen om de ‘onterecht’ geheven anti-dumping terug te krijgen, is tot op heden onbekend.

14% EU import heffing blijft van kracht

Giant China kan dus vanaf begin 2018 zijn reguliere fietsen exporteren naar de EU zonder dat daar anti-dumping heffingen worden opgelegd. De gewone importheffing van 14% is echter wel van kracht, maar daar hebben alle importeurs mee te maken. Vanaf 6 juni 2018, over een krappe 5 maanden dus, vervalt overigens de huidige anti-dumping maatregelen voor reguliere fietsen helemaal. 

Lees meer over de discussie over anti-dumping voor elektrische fietsen.

Reageer op dit artikel