nieuws

Snorfiets nog niet naar rijbaan

Winkel 1054

Snorfiets nog niet naar rijbaan

De Tweede Kamer heeft nog geen besluit genomen over het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan, aldus BOVAG. Media, en ook de Fietsersbond, melden dat het ‘zo goed als zeker’ is dat gemeenten de snorfiets van het fietspad mogen weren.

De vaste Kamercommissie voor Infrastructuur heeft een vervolgoverleg aangevraagd over deze kwestie en daarin kunnen de politieke partijen moties en amendementen indienen. Ook de Raad van State zal zich nog over de maatregel buigen. De AMvB die Amsterdam de ruimte geeft om de snorfietser naar de rijbaan te verplaatsen, wordt per 1 januari 2018 van kracht.

Amsterdam is jaar ‘proef’gemeente

Tijdens het debat op donderdag 14 december werd namelijk duidelijk dat de VVD en het CDA aan Amsterdam de ruimte willen gaan bieden om te gaan experimenteren met verplaatsing van de snorfiets. Eerder waren deze 2 partijen hier geen voorstander van. Kamerlid Remco Dijkstra van de VVD gaf daarbij aan dat wat hem betreft dit experiment voor de duur van een jaar dan ook alleen in Amsterdam mag worden uitgevoerd, niet in andere gemeenten.

Andere gemeenten op aanvraag

Volgens minister Van Nieuwenhuizen echter kan de zogenaamde Algemene Maatregel van bestuur (AMvB) overigens niet sec voor Amsterdam worden ingesteld, maar zouden alle geïnteresseerde gemeenten zich kunnen melden. Het CDA bij monde van lid Von Martels hamerde nogmaals op strikte handhaving van de maximumsnelheid voor snorfietsen. Vrijwel alle media brengen deze ontwikkelingen alsof in heel Nederland binnenkort geen snorfietsen meer op het fietspad zijn toegestaan, maar die berichtgeving klopt dus niet helemaal.

BOVAG en RAI Vereniging blijven benadrukken dat verplaatsing van snorfietsen naar de rijbaan waar een maximumsnelheid van 50km/u geldt, onverstandig en zelfs levensgevaarlijk is.

Lobby Fietsersbond

De Fietsersbond heeft hard gelobbyd om de snorfiets van het fietspad te weren. Deze bezorgt overlast voor fietsers. Door de snelheidsverschillen lopen fietsers gevaar, en de fijnstofuitstoot van snorfietsen is slecht voor de longen.

Grote gemeenten gaan snorfiets van fietspad weren

De Fietsersbond: ‘Het is zo goed als zeker dat gemeenten de snorfiets (snorscooter) van het fietspad mogen weren. Amsterdam heeft al een uitgewerkt plan klaarliggen om de snorfiets naar de rijbaan te verplaatsen. Ook grote gemeenten als Utrecht, Eindhoven en Den Haag overwegen de verplaatsing. Een ruime Kamermeerderheid steunde deze verkeersmaatregel tijdens het debat over verkeersveiligheid in de Tweede Kamer afgelopen donderdag. Dat betekent een groot succes voor de jarenlange lobbycampagne van de Fietsersbond, Geef het fietspad terug (o.a. de Amsterdamse afdeling van de Fietsersbond), de Gemeente Amsterdam, Milieudefensie, Natuur & Milieu en het Longfonds.’

Voorwaarden AMvB snorfiets

Het ministerie legt nu in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vast aan welke voorwaarden de verplaatsing van de snorfiets naar de rijbaan moet voldoen. De belangrijkste criteria daarvoor zijn de drukte en de veiligheid op het fietspad. Omdat de gemeente wegbeheerder is, mag zij zelf uitmaken of de maatregel wordt ingevoerd en waar.

Winst voor veiligheid fietser

De Fietsersbond verwacht dat het aantal verkeersongelukken waar snorfietsers bij betrokken zijn, zal dalen. Dat gebeurde ook met het aantal bromfietsongelukken eind vorige eeuw. Dat daalde drastisch toen de bromfiets verplicht werd op de rijbaan te rijden.

Deze maatregel geeft het fietspad terug aan fietsers

Dit zegt Wim Bot, lobbyist voor de Fietsersbond. “Er komt meer ruimte en het wordt veiliger voor fietsers. Dat is vooral belangrijk voor ouderen en mensen met kinderen.”

En ook voor gezondheid

De luchtkwaliteit op het fietspad zal bovendien ook verbeteren. Snorfietsen zijn vervuilender dan auto’s, ze stoten meer schadelijke stoffen uit als koolmonoxide en koolwaterstof. “Nu de helm verplicht kan worden, is ook te verwachten dat mensen de snorfiets laten staan”, zegt Wim Bot, “Die mensen pakken waarschijnlijk wat vaker de fiets en dat is ook winst voor de gezondheid. Te veel mensen bewegen te weinig tegenwoordig. Fietsen is een makkelijke manier om bijvoorbeeld obesitas terug te dringen. We zijn dan ook dolblij dat onze jarenlange lobby na tegenslagen en vertraging uiteindelijke resultaat heeft gehad.”

Berichtgeving over snorfiets naar de rijbaan:

Reageer op dit artikel