nieuws

Fietsensector onder druk volgens Rabobank

Retailing 4108

Fietsensector onder druk volgens Rabobank
Ook in 2017 zal met name de verkoop van nieuwe fietsen zal lager uitvallen volgens het trendrapport Cijfers & Trends van Rabobank. Foto Fotoburo Dijkstra, gemaakt bij Fietsenwarenhuis.nl in Voorhout

In hun jaarlijkse sectorrapportage Cijfers & Trends geeft Rabobank zijn visie op de fietsensector. De bank signaleert de stagnerende verkoopaantallen. En de veranderingen in het distributiekanaal.

Het rapport van de Rabobank zegt: ‘De branche zal ook in 2017 rekening moeten houden met een lichte volumedaling. Vooral de verkoop van nieuwe fietsen zal lager uitvallen. Tegelijkertijd verandert het retaillandschap in rap tempo en dat geldt ook voor de tweewielerbranche. Met schaalvergroting, fusies van retailorganisaties en bedrijfssluitingen is het distributiekanaal voor fietsen sterk in beweging. De volumemerken willen hun sterke positie op de Nederlandse markt behouden. Het is een gevecht om de gunst van de consument.’

Keuzes maken een must

‘De consument kiest veel bewuster bij de aanschaf van de fiets, oriënteert zich vooraf online en stelt niet alleen hoge eisen aan de fiets maar ook aan de leverancier en de service. Om de lokale marktpositie te behouden en om voor de consument een onmisbare schakel te zijn, zal de ondernemer in de tweewielbranche zelf ook bewuste keuzes moeten maken. Het ondernemerschap zal nog meer gericht moeten zijn op klantbehoud en klantenbinding.’

Klant beter bereiken

‘Inspelen op klantbeleving en klantwensen vereist kennis van producten en van de individuele mobiliteitsbehoeften van de klant. Dit kan met een goed CRM-programma bereikt worden. Ongeacht winkelformule of assortiment is het van belang in te zetten op de dienstverlening die daarbij hoort: vakkundige service, advies en vertrouwen. Met de toegenomen complexiteit van de fiets ontstaan nieuwe verkoopmogelijkheden voor service en verzekeringen, ook dankzij intensiever gebruik en de wens van de consument naar zekerheid. Dit stelt ook hogere eisen aan de vakbekwaamheid van het personeel zowel op technisch als op commercieel gebied.’

Trends

Rabobank signaleert een aantal trends:

  • Consumenten hebben behoefte aan vereenvoudiging: De keuzemogelijkheden bij fietsen zijn enorm, dus heeft de klant al snel last van keuzestress. De vakhandel speelt hierop in met goede voorlichting en presentatie en ook fabrikanten stappen steeds meer af van jaarcollecties en kiezen voor doorlopende modellen;
  • De consument heeft naast optimale klantbediening en beleving ook behoefte aan ontzorging: De oriëntatie en aankoop is niet alleen meer in de winkel, maar ook op internet en via sociale media. De combinatie van clicks, bricks en brand(s) speelt daarmee een belangrijkere rol in de vakhandel. In de shop maar ook op de internetsite zal (merk) beleving op hoog niveau moeten staan. De ontzorging voor de klant zal een belangrijk issue worden voor de toekomst van de fysieke winkel;
  • Technologisering: Complexiteit in techniek neemt snel toe, vooral in de elektrische aandrijvingssystemen van de e-bikes en e-scooters. Dit vereist opleiding van personeel op zowel technisch- als op commercieel vlak;
  • De overheid streeft naar duurzame mobiliteit: Via het fiscaal regime stimuleert de overheid duurzame mobiliteit. De focus ligt weliswaar vooral bij de grootste vervuilers, het beroepsvervoer en de auto, maar de overheid heeft ook oog voor de tweewielers. Dit blijkt uit het convenant met de BOVAG en de RAI Vereniging om de aanleg van fietssnelwegen en het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer te stimuleren. Ook op lokaal niveau zijn er maatregelen die de branche raken zoals: milieuzones en subsidies voor e-scooters;
  • Het totale fietsgebruik blijft toenemen, sinds 2005 is dit al toegenomen met bijna 11%. Dit komt zowel door de toename van het aantal mensen dat fietst als door het grotere aantal fietskilometers. Het fietsgebruik is vooral toegenomen voor vrijetijdsverplaatsingen, woon-werkverplaatsingen en verplaatsingen van en naar onderwijsinstellingen. Tevens komt een deel van de toename van het aantal kilometers door het toegenomen marktaandeel van de elektrische fiets, waarmee gemiddeld grotere afstanden worden gefietst.

Kansen en bedreigingen

  • Professionalisering en samenwerking zijn een must voor vernieuwende mobiliteitsconcepten; franchise kan hierin een rol spelen, waarbij professionaliteit, kracht van de formule en lokaal ondernemerschap en marketing hand in hand gaan;
  • Het internet maakt de markt transparanter;
  • De concurrentie van aanbieders buiten de vakhandel neemt toe (autofabrikanten, groothandel, bouwmarkten en elektronicaketens);
  • Merkfabrikanten en hun dealers gaan veel meer samenwerken als echte partners met zwaardere wederzijdse verplichtingen.

Lees meer Cijfers & Trends op tweewieler.nl

Reageer op dit artikel