nieuws

Jaarcongres BOVAG Fietsbedrijven: hoe verander je?

Retailing 1035

Jaarcongres BOVAG Fietsbedrijven: hoe verander je?
Branchemanager Niels Hansen (links) en voorzitter Rob van Oosterhout van BOVAG Fietsbedrijven benadrukten op het Jaarcongres BOVAG Fietsbedrijven de noodzaak tot samenwerking binnen de keten. Foto Fotostudio 7, Rianne van den Heuvel

Het Jaarcongres BOVAG Fietsbedrijven werd afgelopen maandag 6 februari goed bezocht. Het thema ‘Neem het voortouw’ sprak de BOVAG-leden aan. In de plenaire sessies kregen fietsretailers handvatten om de grip op hun winkel te vergroten op basis van onderzoek door adviesbureau Roland Berger. René Seyger gaf de zaal een duidelijke boodschap mee: “Je moet zelf in actie komen.”

De hele middag stond in het teken van zelf grip krijgen op je onderneming. In het 1e onderdeel, Samen aan de bak, werd antwoord gegeven op de vraag, wat kun je als ondernemer doen om je rendement te borgen voor de toekomst? Op basis van het onderzoek zijn een aantal toekomstscenario’s bedacht. Hij schetste eerst een aantal conclusies over de huidige waardeketen in de fietsretail:

 1. Op verkoop nieuw zit de meeste brutomarge, maar het minste rendement.
 2. De klant is on- en offline actief, daar is geen scheiding meer tussen.
 3. Er staat professionele retail op (zoals fietsenwinkel.nl), en professionalisering vindt plaats door schaalvergroting. Er is weinig onderscheid tussen winkels, zowel online als offline.
 4. Om marge te behouden moet het aanbod beter op de vraag worden afgestemd, schaalvergroting is daarbij noodzakelijk.
 5. Je moet keuzes maken om je verdienmodel te kunnen borgen.

Noodzaak van samenwerken

Met het ‘Samen aan de bak’ doelt BOVAG op de noodzaak van samenwerking binnen de keten. Niet alleen verticaal, maar ook horizontaal; samenwerkingsverbanden tussen retailers in een regio en dealerverenigingen voor merken. Branchemanager Niels Hansen en voorzitter Rob van Oosterhout van BOVAG Fietsbedrijven benadrukten dat de ‘sandwich’, waarbij de retailer bekneld zit tussen leverancier aan de ene kant en consument aan de andere kant, nog steeds bestaat. Hansen “Ons doel is duidelijk; we willen de positie van de fietsretail versterken en de winstgevendheid borgen, en pijnpunten in de waardeketen oplossen. Hiervoor is de organisatie van samenwerkingsverbanden noodzakelijk. We moeten toe naar een nieuw dealernetwerk, georganiseerd als collectieve retail.”

BOVAG ondersteunt fietsretail

Wat doet BOVAG allemaal voor de fietsondernemer?

 • Onderzoek de businessmodellen van de verschillende keuzes om gunstige opties voor leden te vinden.
 • Help leden bij het uitwerken van hun strategie (‘Mijn toekomst’).
 • Zet op korte termijn dealerverenigingen op en geef ze goede ondersteuning (taken dealerverenigingen zie hieronder).
 • Ga met fabrikanten en banken in gesprek over de uitgewerkte netwerkstrategie en behartig de belangen van leden.
 • Ondersteun ook leden die (willen) stoppen zodat ze de juiste keuze kunnen maken (‘Stoppen of doorgaan’.

Fabrikanten-dealers (in het bijzonder de Dealerverenigingen Gazelle en Accell):

 • Ga in gesprek over een toekomstbestendige inrichting van het dealernetwerk
 • Onderzoek en bespreek de ideale aansluiting van vraag en aanbod, bijvoorbeeld door beter verkoopdata te delen*
 • Ontwikkel klantenbindingsprogramma’s*
 • Verbeter de huidige garantieprogramma’s
 • * als er voorraad, klanten en verkoopdata wordt gedeeld en uitgewisseld, dan is het wel belangrijk dat hierover goede afspraken worden gemaakt in de vorm van een dataconvenant.

Hansen deed een oproep aan leveranciers: “Wees duidelijk over je strategie. Wat wil je met je merk, wat is je distributiestrategie, wat verwacht je van je dealers?” Hij vertolkte hiermee een hartenkreet van velen in het publiek, want de onzekerheid over de handelswijze van de merken is groot.

Aantal fietsenwinkels gaat flink teruglopen

Uit het onderzoek door Roland Berger en gesprekken met leden en niet-leden kwamen een aantal conclusies naar voren:

 • In 2020 zal nog steeds 66% van de consumenten offline, dus in de winkel, blijven kopen.
 • Binnen de fietsretail heeft de klant de winkel waar hij zijn fiets koopt het liefst binnen een straal van 10 kilometer en voor reparaties zelfs binnen 5 kilometer.
 • Er zijn nu 2.500 fietsenwinkels. Dat is te veel. De verwachting is dat dit de komende jaren terugloopt naar ongeveer 1.500.
 • Hoe draai je een vastgeroeste keten om? Door je te organiseren in samenwerkingsverbanden en collectieve retail.

Afscheid Rob van Oosterhout

Tijdens het congres nam Rob van Oosterhout afscheid als voorzitter BOVAG Fietsbedrijven. De zeer intensieve samenwerking tussen branchemanager Niels Hansen en Rob is bijna legendarisch. Gedurende 6 jaar hadden zij vrijwel dagelijks contact over lopende zaken. De inzet en betrokkenheid van Rob werd niet alleen door Niels geroemd, verschillende branchegenoten gaven een testimonial van Rob waarin zijn belangrijkste eigenschappen: ‘een grote mond en een gouden hart’ werden benoemd. BOVAG bondsvoorzitter Bertho Eckhardt spelde hem het BOVAG-erelidmaatschap op en van ENRA-Bovemij kregen Niels en Rob samen een arrangement voor de Toppers aangeboden. De staande ovatie die Rob kreeg, ontroerde hem zichtbaar.

Collectiviteit onmisbaar

In zijn dankwoord refereerde Rob nog eens aan het feit dat de toekomst van de fietsretail ligt in de collectiviteit. “BOVAG staat voor die collectiviteit. Willen we overleven, dan is het collectief onmisbaar. Ik roep hierbij alle tweewielerondernemers op om lid te worden van BOVAG, want alleen zo vormen we een écht collectief.” Wie Rob gaat opvolgen, was nog niet bekend bij het Jaarcongres.

ENRA sponsor BOVAG Jaarcongres Fietsbedrijven

Net als vorig jaar was het congres georganiseerd zonder sponsoring van leveranciers. BOVAG-dochter ENRA-Bovemij was hoofdsponsor, met BOVAG Leasefiets als co-sponsor. Tijdens het congres werden twee nieuwe bestuursleden voorgesteld, Maurice Verdaat en Viktor Boere. Afscheid werd genomen van bestuurslid Leon Slijkerman.

Lees meer over het onderzoek en de handvatten die BOVAG u geeft in het artikel over het Jaarcongres BOVAG Fietsbedrijven in de komende editie van Tweewieler magazine (verschijningsdatum 24 februari 2017) of Tweewieler Digitaal magazine.

BOVAG Fietsbedrijven

Reageer op dit artikel