nieuws

BOVAG Fietsbedrijven zoekt nieuwe voorzitter

Retailing 2588

BOVAG Fietsbedrijven zoekt nieuwe voorzitter
Rob van Oosterhout. Foto Peter Roek

De termijnen van Rob van Oosterhout lopen af, daarom is de afdeling BOVAG Fietsbedrijven op zoek naar een nieuwe voorzitter. Bent u een ondernemer van een representatief fietsbedrijf, BOVAG-lid, heeft u bestuurlijk ervaring en zet u zich graag in om de branche vooruit te helpen? Stuur uw motivatie dan uiterlijk 27 januari op.

De branche staat voor grote uitdagingen. De afdeling zoekt daarom iemand die fietsretailers wil helpen om een volgende stap te maken en die het leuk vindt om de kar daarin te trekken. De huidige voorzitter BOVAG Fietsbedrijven is Rob van Oosterhout. In een interview met Tweewieler zegt hij: “Mijn opvolger moet iemand zijn met fiets-DNA, maar die tegelijkertijd ook afstand kan nemen van zijn winkel. De toekomstige voorzitter moet in mijn ogen een verbindend karakter hebben. Iemand die een community kan scheppen van fiets retailers, en de verbinding tussen de retail en de leveranciers en de belangenorganisaties kan vormgeven.”

Gevraagde competenties voorzitter

De voorzitter heeft de volgende competenties nodig:

  • Is in staat om vanuit een helikopterview de branche te kunnen analyseren om op basis daarvan de thema’s van BOVAG Fietsbedrijven te kunnen beoordelen en agenderen.
  • Heeft voldoende kennis van de bestuurlijke en politieke processen die in de fietsbranche en mobiliteitssector plaatsvinden.
  • Is een stevige persoonlijkheid met een eigen mening en is tegelijkertijd in staat om vanuit een collegiaal bestuur te opereren en een gezamenlijke visie te ontwikkelen.
  • Kan gemakkelijk invoegen in het team en waarde toevoegen.
  • Is rolvast en realiseert zich dat het besturen van een verenigingsafdeling een andere rol is dan het leiden van een onderneming.
  • Durft verantwoordelijkheid te nemen, zonder last of ruggespraak ten opzichte van de ledengroep waaruit hij/zij zelf voortkomt.
  • Is communicatief sterk, legt verbindingen en inspireert. Weet op de podia grote groepen van leden te bereiken.
  • Is in staat verbindend te werken tussen de leden onderling en de verschillende deelsectoren van het brede veld van de mobiliteit.
  • Kan daarbij bruggen slaan tussen de deelbelangen en weet de relatie te leggen met de ontwikkelingen in de buitenwereld.
  • Is in staat om de complexiteit van de veranderingen in de sector naar de rol van de brancheorganisatie te vertalen en hierin nauw samen te werken met het afdelingsbestuur, de branchemanager en het secretariaat.

Reacties naar fiets@bovag.nl

Bent u geïnteresseerd in de functie? Stuur dan een korte motivatie en een curriculum vitae uiterlijk 27 januari 2017 op naar fiets@bovag.nl. Als u naar aanleiding van de vacature nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Niels Hansen via nielshansen@bovag.nl of tel. (030) 659 54 17.

Reageer op dit artikel