nieuws

Miljoenen verliezen stapelden zich op bij Halfords

Retailing

Miljoenen verliezen stapelden zich op bij Halfords
Macintosh probeerde Halfords al in 2011 verkopen. Door de crisis nam de omzet vanaf 2008 enorm af.

Het faillissement van Halfords werd veroorzaakt door dalende omzetten en doordat het bedrijf financiële verplichtingen had bij Macintosh. In 2008, aan het begin van de crisis, behaalde Halfords nog een omzet van rond € 100 miljoen. In 2013 was dit gedaald naar ruim € 65 miljoen en in 2014 daalde de omzet verder. Door een verplichte aflossing aan Macintosh kon een faillissement niet uitblijven.

Het verlies was in 2012 € 1,3 miljoen en in 2013 € 6,6 miljoen. Het verlies in 2012 was eigenlijk hoger, maar toen stak Macintosh € 3,2 miljoen in het bedrijf. Macintosh probeerde vanaf juni 2011 Halfords te verkopen. Toen dat niet lukte werd het bedrijf op 30 juni 2013 door Macintosh verkocht aan de Algemeen Directeur van Halfords Peter Jan Stormmesand.

Na de overname bleef Macintosh Halfords financieren met een kredietfaciliteit van € 9,5 miljoen. Hiervoor kreeg Macintosh zekerheidsrechten op de bezittingen van Halfords. Om de verliezen verder terug te brengen, werd door Halfords na de overname fors in de kosten gesneden. Dit zorgde ervoor dat in 2014 de verliezen in het eerste halfjaar beperkt bleven tot € 1 miljoen, ondanks een omzetdaling van 11 procent.

Verplichte aflossing aan Macintosh

Maar door een sterke daling van de voorraad moest Halfords aflossen aan Macintosh. Hiertoe was Halfords niet in staat en medio 2014 ging het bedrijf op zoek naar overnamekandidaten. Toen dit niet lukte werd op 7 oktober 2014 het faillissement aangevraagd. De voorraden werden op de datum van het faillissement geïnventariseerd op een inkoopwaarde van ruim 14,7 miljoen. Tijdens de faillissementsperiode werd daarvan ongeveer € 2,1 miljoen inkoopwaarde verkocht. Het restant van de voorraad zal worden uitverkocht of geveild of teruggegeven aan leveranciers met een eigendomsvoorbehoud.

Onroerende zaken

Het hoofdkantoor annex distributiecentrum werd eind 2012 door Halfords verkocht aan Macintosh. Vanaf toen ging Halfords de panden van Macintosh huren. Inmiddels is gebleken dat een deel van het hoofdkantoor/distributiecentrum niet rechtsgeldig is geleverd aan Macintosh waardoor Halfords deels eigenaar is gebleven van deze onroerende zaken. Macintosh wil het pand verkopen aan een derde partij en de curatoren zullen het Halfordsdeel mee verkopen. Dit leidt voor de boedel tot een opbrengst van € 675.000,-.

Doorstart franchisenemers

De exploitatie van Halfords werd voortgezet om een doorstart te faciliteren. Na het faillissement in oktober meldden zich een groot aantal geïnteresseerde partijen. Na langdurige onderhandelingen met een partij waarmee op hoofdzaken overeenstemming was bereikt, trok deze partij zich een week voordat de exploitatie zou eindigen terug. Daarna is er nog overleg gevoerd met twee andere partijen maar dit heeft tot niets geleid.
Begin december meldden de franchisenemers zich bij de curatoren omdat ze hun Halfords activiteiten door wilden zetten. Op 22 december 2014 werd overeenstemming bereikt met een aantal franchisenemers over de verkoop van 26 winkels, waarvan er 17 werden gekocht met het oog op toekomstige exploitatie en 9 voor overname van de voorraad. De franchisenemers hebben een vennootschap opgericht die onderdelen heeft gekocht van het hoofdkantoor, waaronder goodwill inclusief het recht om de naam Halfords te voeren, IT-systemen en IE-rechten. Het aantal winkels dat in de herstart is betrokken zal wellicht nog met 14 uitgebreid worden.

Reageer op dit artikel