nieuws

BOVAG Fietsbedrijven zoekt bestuurders

Retailing

BOVAG Fietsbedrijven zoekt bestuurders
Viertaktscooters met Euro2 en Euro3 mogen vanaf 1 januari 2018 alleen nog maar als tweedehands worden aangeboden.

BOVAG Fietsbedrijven zoekt twee gedreven, actieve fietsondernemers die midden in de branche staan en die zich de komende jaren in willen zetten voor het collectief in de branche.

De voorkeur gaat uit naar personen die landelijk en lokaal een groot netwerk hebben onder fietsbedrijven en die actief als ambassadeur van de vereniging naar buiten kunnen en willen treden. De uitdagingen voor de sector zijn groot de komende jaren, en dat vereist bestuursleden die in staat zijn om op hoofdlijnen richting te geven aan strategie en beleid. Daarnaast hebben de beoogde nieuwe bestuurders een uitgesproken visie op toekomstig en modern retailen, hebben oog voor brancheontwikkelingen en innovatie, kunnen sturen op doelen en zijn het belangenbehartigers pur sang. Op de ledensite van BOVAG kunt u een uitgebreid functieprofiel downloaden.

Aanmelden

Herkent u zichzelf in dit profiel en heeft u zin en tijd om zich voor de branche in te zetten? Stuur dan vóór 22 januari een mail naar fiets@bovag.nl ter attentie van Niels Hansen. Aanmeldingen worden vertrouwelijk behandeld. Een selectiecommissie beoordeelt de kandidaten en selecteert twee voorkeurskandidaten. Deze worden voorgedragen tijdens de ledenvergadering.

Reageer op dit artikel