nieuws

Juncker contractleverancier Bikes & Retail

Retailing

In 2011 stopte de samenwerking tussen Juncker Bike Parts en Bikes & Retail doordat de zienswijze van beide partijen te ver uiteen liepen. In de afgelopen twee jaar heeft Bikes & Retail een drastische koerswijziging doorgemaakt en is zich meer gaan richten op het versterken van de samenwerking tussen de contractleveranciers en de aangesloten ondernemers.

Juncker contractleverancier Bikes & Retail
Bikes & Retail is zich meer gaan richten op het versterken van de samenwerking tussen de contractleveranciers en de aangesloten ondernemers.

“Wij zijn blij dat we Juncker Bike Parts weer mogen begroeten als contractleverancier. Het gegeven dat een contractleverancier die in het verleden bewust afscheid heeft genomen nu weer contractleverancier wil worden, is voor ons een bevestiging dat we op de goede weg zijn,” aldus Perry Jansen, directeur Bikes & Retail.

Relatie versterken

“Als Bikes & Retail kiezen wij er bewust voor om het smeermiddel te zijn tussen de aangesloten ondernemers enerzijds en de contractleveranciers anderzijds,” vervolgt Jansen. “Daarnaast zetten wij alles in het werk om de relatie tussen onze contractleveranciers en de aangesloten ondernemers te versterken. Wij hechten grote waarde aan een goede samenwerking met totaalleveranciers met een hoog serviceniveau, zoals Juncker Bike Parts. Ervaringen uit de praktijk hebben ons geleerd dat langdurige en goede samenwerking met contractleveranciers van groot belang zijn.”

Reageer op dit artikel