nieuws

Wajongeren aan de slag in het fietsbedrijf

Retailing

Wajongeren aan de slag in het fietsbedrijf
Wajongeren kunnen op verschillende manieren van toegevoegde waarde zijn voor het fietsbedrijf, zowel in de werkplaats als bij de administratie

BOVAG is samen met de vakbonden een project gestart om Wajongeren een kans te bieden binnen de branche. De komende drie jaar worden 25 Wajongeren duurzaam ingezet in de auto, truck of fietsbranche. Bram Loog, projectleider Wajong en werkzaam bij Innovam: “We gaan drempels voor werkgevers weghalen om alternatieve doelgroepen een kans te bieden.”

Dat hebben BOVAG, de Bedrijfsraad en de sociale partners in het CAO-akkoord (FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en de Unie) afgesproken. Er worden vanuit de Bedrijfsraad gelden vrijgemaakt om er met begeleiding voor te zorgen dat werkgever en werknemer een langdurige arbeidsrelatie met elkaar aangaan. “Met de nadruk op ‘voor langere tijd’. Het moet geen oplossing zijn voor piekcapaciteit of goedkope arbeid in crisistijd,” legt Bram Loog uit.

Met als slogan ‘Laat iemand met een beperking ook in uw bedrijf scoren’ willen de partijen ervaring opdoen met het inzetten van alternatieve doelgroepen in de autobranche. Innovam is in dit project de uitvoerende partij, omdat de dienstverlening naar werkgever en werknemer nauw aansluit bij de uitvoering van andere branche taken. Door de rol van jobcoach ook bij Innovam te beleggen heeft de ondernemer één aanspreekpunt.

Welke doelgroep?

Wajongeren kunnen op verschillende manieren van toegevoegde waarde zijn voor het bedrijf, zowel in de werkplaats als bij de administratie. In overleg met de werkgever wordt een passend profiel opgesteld om de juiste kandidaten te kunnen werven. Loog: “In een functie als fietsmonteur ontkom je er bijvoorbeeld niet aan dat iemand langdurig staand werk moet kunnen verrichten. Maar we vinden het ook belangrijk dat iemand aantoonbaar gemotiveerd is voor het werken in de branche. Doordat de jobcoach regelmatig langskomt kunnen eventuele belemmeringen voor een optimale samenwerking worden weggenomen.”

Reageer op dit artikel