nieuws

Leerlingaantallen mobiliteit dalen, fietstechnicus plust

Retailing

Leerlingaantallen mobiliteit dalen, fietstechnicus plust
De opleidingen fietstechnicus en eerste fietstechnicus behoren, naast technisch specialist personen- en bedrijfsauto's, tot de populairdere studierichtingen.

In schooljaar 2012-2013 hebben minder leerlingen gekozen voor een opleiding gericht op de mobiliteitsbranche. “Terwijl de branche volop kansen biedt aan goed opgeleide vakmensen,” zegt directeur Herme Bruin van Innovam, het kennis- en opleidingscentrum voor de mobiliteitsbranche.

In het schooljaar 2012-2013 volgen 13.594 leerlingen een beroepsopleiding voor de mobiliteitsbranche. Dat is een daling van 6% ten opzichte van schooljaar 2011-2012. Deze daling is voor het eerst sterker dan de daling van het aantal leerlingen dat een technische beroepsopleiding volgt, die in 2012-2013 met 3,6% daalde. Deze cijfers zijn afkomstig van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs.

Directeur Herme Bruin van Innovam: “De mobiliteitsbranche is een aantrekkelijke en uitdagende branche en blijft behoefte hebben aan vakmensen, zowel nu als in de toekomst. Daarom stimuleren wij leerlingen zich in te schrijven voor een technische beroepsopleiding. Gemotiveerde mensen met een afgeronde vakopleiding kunnen in onze branche altijd aan de slag.”

Investeren in nieuwe stage- en leerwerkplekken

De afgelopen jaren ontwikkelde Innovam in samenwerking met OOMT verschillende wervings- en voorlichtingscampagnes. Mede door deze inspanningen stabiliseerde de leerlinginstroom in de periode 2009-2011. Herme Bruin: “De DUO-cijfers tonen aan dat instroombevordering noodzakelijk blijft om de leerlingaantallen op peil te houden.”

De bedrijven in de mobiliteitsbranche kunnen zelf ook bijdragen aan vergroting van de instroom. “Door de economische situatie daalt het aantal leerplaatsen. Daarom roepen wij de branche dringend op te investeren in nieuwe stage- en leerwerkplekken. Dat is noodzakelijk voor de toekomst. Een scherpe daling van de instroom betekent straks een tekort aan vakmensen. Als de economie aantrekt, zijn op alle niveaus voldoende technici nodig.”

Fietstechnicus wel populair

Het aantal inschrijvingen voor beroepsopleidingen voor de mobiliteitsbranche daalde van ruim 16.000 in 2004 naar bijna 13.600 in 2012-2013. Het aantal BBL’ers (4 dagen werken, 1 dag naar school) krimpt met 11% t.o.v. schooljaar 2011-2012. Het aantal BOL’ers (4 dagen naar school, 1 dag werken) groeit met +2%. De instroom voor de opleidingsniveaus 1, 2 en 3 laat een grotere daling zien dan niveau 4. Populaire studierichtingen die de leerlingaantallen zagen stijgen, zijn onder meer fietstechnicus (+4%), eerste fietstechnicus (+11%), technisch specialist personenauto’s (+5%) en technisch specialist bedrijfsauto’s (+22%).

Reageer op dit artikel