nieuws

Nieuwe aanpak veiligheid kleine bedrijven

Retailing

Nieuwe aanpak veiligheid kleine bedrijven
Minister Ivo Opstelten verrichtte 9 januari samen met CCV-directeur Onno Peer de landelijke aftrap en overhandigde het eerste pakket met veiligheidsmaatregelen aan de eigenaresse van modezaak Beach Boetiek in Katwijk.Op de foto van links naar rechts: Onno Peer, directeur CCV, eigenaresse Beach Boetiek Margreet Drinkwaard, minister Opstelten.

In 2013 start een nieuwe aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) om ondernemers te helpen hun zaak zo goed mogelijk te beveiligen tegen overvallen, diefstal, inbraak, agressie en andere delicten. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) voert de nieuwe aanpak uit in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Kleine bedrijven (maximaal 5 vestigingen en maximaal 10 medewerkers per vestiging) kunnen gratis een veiligheidsscan laten uitvoeren en krijgen preventie-advies op maat. Ondernemers die op basis van die veiligheidsscan investeren in preventiemaatregelen, krijgen de helft vergoed tot een maximum van 1.000 euro. Dat kunnen fysieke maatregelen zijn, zoals camera’s of afroomkluizen. Maar ook organisatorische, zoals veilige openings- en sluitingsprocedures en training van personeel, of digitale maatregelen tegen cybercrime. Speciaal voor de nieuwe aanpak VKB zijn ‘slimme’ pakketten met (combinaties van) maatregelen geselecteerd om ondernemers te helpen bij hun keuze.

Koppeling aan Keurmerk Veilig Ondernemen
In de nieuwe aanpak hebben ondernemingen die eigen verantwoordelijkheid tonen op het gebied van veiligheid en openstaan voor publiek-private samenwerking een streepje vóór. Winkelgebieden of bedrijventerreinen waar bedrijfsleven en overheid samenwerken in een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), komen als eerste voor een VKB scan in aanmerking. “Uiteraard komen ook kleine ondernemers buiten KVO-terreinen in aanmerking voor ondersteuning. Daarbij kijken we kritisch waar die ondersteuning het hardste nodig is en naar een goede spreiding over het land,” licht CCV-directeur Onno Peer toe.

Binnen het CCV wordt een nieuwe afdeling ingericht die het secretariaat van de nieuwe aanpak VKB vorm gaat geven. Hierin worden zowel kennis als medewerkers van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) opgenomen.

CCV
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een maatschappelijke organisatie die Nederland veilig en leefbaar maakt. Het CCV inspireert en versterkt professionals van publieke en private partijen om gezamenlijk slimme oplossingen te realiseren. Daarvoor stelt het CCV kennis ter beschikking en biedt praktijkgerichte producten en diensten aan veiligheidsprofessionals en ondernemers.

Meer informatie over de nieuwe aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven vindt u hier.

Reageer op dit artikel