nieuws

Samenwerking onderzoeksinstituten fietsveiligheid binnen NOaF

Retailing

Samenwerking onderzoeksinstituten fietsveiligheid binnen NOaF

Tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres (NVVC), dat vorige week donderdag 19 april plaatsvond, heeft de NOaF (Nationale Onderzoeksagenda Fietsveiligheid) zich voor het eerst gepresenteerd aan de buitenwereld. Op 17 april 2012 hebben de leden van de NOaF een samenwerkingsoverkomst opgesteld.

 

LEIDSCHENDAM – Tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres (NVVC), dat vorige week donderdag 19 april plaatsvond, heeft de NOaF (Nationale Onderzoeksagenda Fietsveiligheid) zich voor het eerst gepresenteerd aan de buitenwereld. Op 17 april 2012 hebben de leden van de NOaF een samenwerkingsoverkomst opgesteld.

De NOaF is een samenwerkingsverband van organisaties die de verkeersveiligheid voor fietsers willen vergroten door wetenschappelijk onderzoek. Door samen te werken, willen zij het aantal verkeersslachtoffers onder fietsers terugdringen. Het onderzoek op dit gebied is nu nog erg versnipperd.

Deelnemende instituten

De participerende onderzoeksinstituten zijn: Consument&Veiligheid, Fietsersbond, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV, Fietsberaad), ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Rijksuniversiteit Groningen, Roessingh Research&Development, SWOV, TNO, TU Delft, Veilig Verkeer Nederland (VVN).

In principe kunnen alle organisaties die aan dit criterium voldoen, lid worden. De leden toetsen of aan het criterium ‘wetenschappelijk’ wordt voldaan. Met organisaties worden ook onderdelen van organisaties bedoeld, zoals faculteiten of laboratoria. Op de site van NOaF is te lezen: ‘Nederland is een echt fietsland. Voor een kwart van alle verplaatsingen gebruikt de Nederlander de fiets. De NOaF vindt het hoge fietsgebruik een groot goed, dat gekoesterd moet worden.’

Toenemend aantal ernstige fietsongelukken

Hoewel de voordelen voor de volksgezondheid per saldo positief zijn, kent het fietsgebruik ook een keerzijde. Jaarlijks komen 150 fietsers om het leven en raken ongeveer 10.000 fietsers ernstig gewond als gevolg van een verkeersongeval. Bovendien is de trend zorgelijk. Na jaren van daling neemt het jaarlijkse aantal fietsslachtoffers toe.

De organisaties in de NOaF zijn van mening dat wetenschappelijk onderzoek een belangrijke bijdrage kan leveren aan het keren van de trend naar een toenemend aantal ernstige fietsongelukken. Daar geeft het samenwerkingsverband verschillende redenen voor:

  • Ondanks de sterke fietstraditie kent Nederlands nauwelijks een wetenschappelijke traditie in het onderzoek naar de veiligheid van fietsers;
  • Mede door het ontbreken van een sterke onderzoekstraditie is het wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor de fietsveiligheid sterk versnipperd. Kansen voor synergie worden hierdoor onvoldoende benut;
  • Maatschappelijke ontwikkelingen zoals de vergrijzing en de introductie van elektrische voertuigen kunnen grote invloed hebben op het aantal fietsslachtoffers. Onderzoek is nodig om de samenhang tussen deze ontwikkelingen en de veiligheid van fietsers te doorgronden. En om effectieve maatregelen te kunnen ontwikkelen.

Veilig fietsen in 2020

Op verzoek van de NOaF hebben studenten van de TU-Delft een visuele impressie gemaakt van de verkeersveiligheid van fietsers in 2020. Daarin is de aandacht voor de techniek van het voertuig fiets zelf en de hightech communicatie tussen fietsers en andere verkeersdeelnemers opvallend. De plaat is bedoeld om de discussie te voeden. Zijn dit de oplossingsrichtingen voor de actuele problemen met de verkeersveiligheidproblemen van fietsers? Reageer en mail naar: info@noaf.nl.

Foto: ANP, Robert van den Berge

Reageer op dit artikel