nieuws

Laag BTW-tarief werkplaats voorlopig veilig

Retailing

Nu het stof van de onderhandelingen over miljardenbezuinigingen optrekt, wordt duidelijk dat het lage BTW-tarief onaangetast blijft. Ook voor fietsreparaties. BOVAG maakt zich in de politieke lobby al lange tijd hard voor het behoud van het lage BTW-tarief voor arbeidsintensieve diensten. Hieronder vallen ook de arbeidskosten van fietsreparaties.

Laag BTW-tarief werkplaats voorlopig veilig

Tijdens het afgelopen Catshuisoverleg zijn verschillende aanpassingen van de btw-tarieven overwogen. Er is gesproken over het verhogen van het lage btw-tarief naar 7 procent en over het mogelijk verplaatsen van bepaalde diensten en zaken van het lage naar het hoge tarief. In Brussel is zelfs gesproken over afschaffing van het lage btw-tarief.

Dreigende verhoging geschrapt

Naar nu blijkt is de lobby die BOVAG samen met andere organisaties voerde, vooralsnog succesvol geweest. In het uiteindelijk gepresenteerde ‘lenteakkoord’ tussen VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en D66 wordt het lage BTW-tarief met rust gelaten en wordt uitsluitend gesproken over een verhoging van het hoge BTW-tarief van 19 procent naar 21 procent. De dreigende verhoging van het verlaagde tarief van 6 naar 7 procent is volledig geschrapt. Tevens zijn er geen concrete plannen opgenomen om bepaalde producten en diensten van het verlaagde naar het algemene BTW-tarief over te hevelen.

Nieuw kabinet, mogelijk ander besluit

BOVAG Fietsbedrijven is tevreden met deze uitkomst. Niels Hansen, manager Fietsbedrijven: “Natuurlijk zijn wij ons bewust van het feit dat er op 12 september verkiezingen gehouden zullen worden. Het is mogelijk dat een nieuw kabinet besluit de bezuinigingen uiteindelijk anders in te richten. Feit is dat de huidige coalitie ervoor gekozen heeft om het lage BTW-tarief níet te verhogen. BOVAG zal de ontwikkelingen vanzelfsprekend op de voet blijven volgen en u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.”

Reageer op dit artikel