nieuws

Fietsersbond en ECF (European Cyclists Federation) ‘verspreiden onjuiste informatie

Retailing

Fietsersbond en ECF (European Cyclists Federation) ‘verspreiden onjuiste informatie

De Fietsersbond en de ECF (European Cyclist’s Federation) maken zich ernstig zorgen over voorstellen binnen de EU over de definiëring van het begrip elektrische fiets. Daarbij verspreiden zij: “Manifest onjuiste informatie,” zo oordeelt de Europese koepelorganisatie voor vakhandelaren ETRA.

 

UTRECHT – De Fietsersbond en de ECF (European Cyclist’s Federation) maken zich ernstig zorgen over voorstellen binnen de EU over de definiëring van het begrip elektrische fiets. Daarbij verspreiden zij: “Manifest onjuiste informatie,” zo oordeelt de Europese koepelorganisatie voor vakhandelaren ETRA.

De Fietsersbond en de ECF vrezen dat e-bikes veel te veel vermogen krijgen. De Fietsersbond uit haar zorgen op haar website. “De EU zou de voertuigeisen willen veranderen en de limiet aan het vermogen willen oprekken. Naast de huidige E-bike zou er dan een elektrische fiets met viermaal zo veel vermogen komen. Deze nieuwe categorie is voor onze wet een snorfiets en rijdt dus op het fietspad.”

‘Meer vermogen zonder snelheid dient geen doel’
“De ondersteuning van de huidige E-bike is al vergelijkbaar met het vermogen van een amateurwielrenner. Meer vermogen zonder meer snelheid dient dus geen enkel redelijk doel. Met zo veel vermogen wordt het opvoeren makkelijker en aantrekkelijker. De fietsorganisaties vrezen dat er dan naast de snorscooters nog meer veel te hard rijdende en snel optrekkende voertuigen op het fietspad komen. Nu al rijdt 95% van de snorfietsen te hard,” aldus de Fietsersbond.
Vernieuwing voertuigreglement

De EU werkt op het ogenblik aan vernieuwing van het voertuigreglement. De laatste versie dateert uit 2002. Deze wetgeving is bindend voor alle EU-landen. Dit reglement beslist onder andere over de typegoedkeuring voor gemotoriseerde voertuigen. Brom- en snorscooters hebben zo’n typegoedkeuring nodig, fietsen niet. Fietsersbond en ECF roepen alle partijen in het Europese Parlement op om deze voorstellen te verwerpen. De voorstellen worden aanstaande woensdag (14 maart 2012) in Brussel besproken.

Berichtgeving niet correct
In een reactie zegt de European TwoWheeler Retailers’ Association ETRA – de Europese beroepsvereniging voor fiets- en motorfietshandelaren – dat de berichtgeving van de Fietsersbond en ECF niet correct is. De ETRA is al sinds 2009, in samenspraak met de elektrische fietssector, aan het werken aan betere wetgeving voor elektrische fietsen. Deze zijn op dit moment onderworpen aan de technische homologatieprocedure voor klassieke brom- en motorfietsen. De vereisten in die procedure zijn ongeschikt voor elektrische fietsen. “Het is net alsof je auto’s zou onderwerpen aan de homologatieprocedure voor tractoren”, aldus ETRA Algemeen Secretaris Annick Roetynck.

Momenteel zijn enkel fietsen met pedaalassistentie tot 25 km/u en met een vermogen tot 250W van die motorfietsprocedure uitgesloten. Voor deze categorie is een aangepast technisch reglement uitgewerkt in overleg met de elektrische fietssector. Dat technisch reglement blijkt degelijk en werkbaar. ETRA wil nu dat fietsen met pedaalassistentie tot 25 km/u ongeacht hun vermogen worden uitgesloten uit de motorfietsprocedure en worden onderworpen aan het specifieke Europese technische reglement voor elektrische fietsen.

Motorfietsprocedure staat marktontwikkeling e-bikes in de weg
ETRA zegt verder: “Op dit ogenblik is de Europese Unie de motorfietsprocedure aan het herzien en dat is dus een goede gelegenheid om verdere uitsluiting van fietsen met pedaalassistentie tot 25 km/u te verkrijgen. Zo zullen in de toekomst elektrische fietsen die wat meer vermogen nodig hebben bijvoorbeeld om zwaardere lasten te dragen of om op heuvelachtig terrein te rijden, evenzeer kunnen genieten van een geschikt en werkbaar technisch reglement.”

“Afgelopen jaar werden er in de Europese Unie naar schatting 1,25 miljoen elektrische fietsen verkocht. Daarvan was 95% fietsen met pedaalassistentie tot 25 km/u en 250w. Dat is een mooi bewijs dat de motorfietsprocedure de marktontwikkeling van andere elektrische fietsen in de weg staat. De bevoegde Europese parlementaire commissie heeft begin december 2011 al de nodige amendementen gestemd om aan de vraag van ETRA te voldoen. Wij begrijpen niet waarom de Fietsersbond, het BIVV en ECF, ruim 3 maanden later ineens “verbijsterd” reageren”, aldus Annick Roetynck.

ETRA: geen snellere e-bikes met hoger vermogen
Zij verduidelijkt: “ETRA heeft deze aanpassingen gevraagd om de markt de kans te geven zich te ontwikkelen, om ruimte te creëren voor nieuwe soorten elektrische fietsen, andere soorten dan de huis-tuin-en-keuken elektrische fiets van vandaag. Wij denken aan postfietsen, vrachtfietsen, driewielers, taxifietsen, ambulancefietsen …”

“Onze vraag is er niet op gericht om snellere fietsen met een hoger vermogen op de weg te krijgen. Het is hoe dan ook zo dat de motor altijd automatisch stopt zodra de fiets de snelheid van 25 km/u bereikt of wanneer de fietser ophoudt met trappen. Dat is zo, of die fiets nu een vermogen van 250, 500 of 750 W heeft. Wij willen alleen dat fietsen met een ander vermogen dan 250 W evengoed kunnen genieten van een geschikt technisch reglement. Dat zal de fabrikanten in staat stellen om voor de doelgroep die zij willen aanspreken het meest geschikte vermogen te kiezen.”

‘Manifest onjuiste informatie’
ETRA zegt verder: “In de persberichten staat ‘De snelheidsbegrenzer tot 25 kilometer per uur blijft verplicht, maar gevreesd wordt dat die uitgeschakeld wordt, net als bij bromfietsen.’ Wij zijn verbijsterd over deze zin. Dit klinkt alsof er op die fietsen ergens een knop of een hendeltje staat waarmee de snelheidsbegrenzer kan worden in- en uitgeschakeld.”

“Hiermee wordt de indruk gewekt dat elektrische fietsen van hetzelfde kaliber zijn als snor- en bromfietsen en dat ze even gemakkelijk kunnen worden opgevoerd. Deze informatie is manifest onjuist. De snelheidslimiet van een elektrische fiets wordt beheerd door een complex systeem van sensoren, controllers en magneten. Dat systeem is volledig weggeborgen en consumenten zijn niet in staat om dat systeem te manipuleren.”

Ongeschikte technische reglementen
ETRA betreurt de commentaar van de Fietsersbond, het BIVV en ECF en vindt het zeer moeilijk om dat commentaar te plaatsen. “De helft van de autoverplaatsingen in de EU bedragen minder dan 6 km. Wij stellen vast dat de elektrische fiets een prima middel is om mensen ervan te overtuigen om voor kortere verplaatsingen hun auto te laten staan. Meer nog, onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer mensen de elektrische fiets eenmaal gebruiken, zij hun mobiliteitsgedrag fundamenteel herzien.”

“Op basis van incorrecte argumenten pleiten de Fietsersbond en ECF ervoor om de marktontwikkeling te blijven hinderen door ongeschikte technische reglementen. Deze organisaties pleiten er eigenlijk voor om mensen in hun auto te houden. Dat is naar onze mening een veel grotere bedreiging van de verkeersveiligheid dan pakweg een zwaarlijvige Nederlander de kans te geven om met 350 W de Cauberg te Valkenburg op te rijden”, concludeert Annick Roetynck.

Zij meldt verder dat de beslissingsprocedure in de Europese Unie nog volop aan de gang is. “Het Parlement en de Raad zijn op dit ogenblik aan het overleggen over de definitieve tekst voor de herziening van de motorfietsprocedure. Pas als Parlement en Raad een akkoord bereiken, zal er een finaal besluit vallen over de technische reglementering voor elektrische fietsen.”

Reageer op dit artikel