nieuws

BOVAG wil gaan optreden als kredietverlener

Retailing

BOVAG wil gaan optreden als kredietverlener

BOVAG streeft er naar om voor het eind van 2013 een pilot te starten met een kredietunie, exclusief voor BOVAG-leden. Via zo’n kredietunie moeten ondernemers gemakkelijker aan krediet kunnen komen. Het gaat in eerste instantie om een pilot binnen de autosector; de fiets en GT branches kunnen bij succes volgen.

 

BUNNIK – BOVAG streeft er naar om voor het eind van 2013 een pilot te starten met een kredietunie, exclusief voor BOVAG-leden. Via zo’n kredietunie moeten ondernemers gemakkelijker aan krediet kunnen komen. Het gaat in eerste instantie om een pilot binnen de autosector; de fiets en GT branches kunnen bij succes volgen.

Er zijn twee redenen voor BOVAG om te werken aan een coöperatieve kredietverlener. Ten eerste zijn banken de laatste tijd steeds terughoudender geworden met het verlenen van kredieten aan autobedrijven en andere BOVAG-leden. Ten tweede blijkt uit klachten van leden dat het veelal ontbreekt aan branchekennis bij de accountmanagers van de banken.

‘Accountmanagers banken niet ingevoerd in branches’
Robert Clement, directeur vermogen van BOVAG: “Er is veel wisseling van de wacht bij die accountmanagers. Ze zijn mede daardoor vaak niet goed ingevoerd in de branches waarin ze gestationeerd zijn. Terwijl begrip van de specifieke situatie in een branche en begrip voor de specifieke omstandigheden van een ondernemer heel belangrijk zijn bij kredietverlening. Met name in de autobranche lopen de hazen toch net wat anders dan in veel andere sectoren; er gelden andere vuistregels.”

BOVAG werkt samen met onder meer de branche-organisatie van brood- en banketbakkerondernemers (NBOV) en een tweetal regionale partijen aan het opzetten van een pilot. Het is de bedoeling dat voor eind van het jaar drie of vier kredietunie-pilots gaan draaien. Clement: “In het buitenland zijn hier goede ervaringen mee opgedaan, maar alles staat of valt natuurlijk met de bereidheid van de branche om in zichzelf te investeren. We hebben daar goede hoop op. In verband met de eisen van de Wet Financieel Toezicht zullen wij ons in eerste instantie in omvang beperken tot maximaal 2,5 miljoen aan kredietverlening.”

Coach naast de ondernemer
Bijzonder aan de kredietverlening via een branchecoöperatie is dat het krediet altijd vergezeld gaat van een coach, een deskundige die de branche snapt en naast de ondernemer gaat staan om zijn krediet verstandig in te zetten en te laten renderen. Clement: “We zijn van plan de kredietunie buiten de vereniging BOVAG te plaatsen. Met een externe kredietcommissie die de aanvragen beoordeelt. Het zou immers bedenkelijk zijn als BOVAG zelf betrokken zou zijn bij de beslissing welk lid wel en welk eventueel niet voor een krediet in aanmerking komt. Het enige belang van BOVAG is om te zorgen dat leden in hun onderneming niet onnodig gefrustreerd worden.”

Afgelopen woensdag was er een bijeenkomst in het BOVAGhuis in Bunnik waar betrokkenen de wensen en mogelijkheden op een rij hebben gezet. Tot de aanwezigen behoorden de Kamerleden Ziengs en Koppejan, van wie een motie is aangenomen waarin de overheid wordt opgeroepen om het oprichten van kredietunies te faciliteren omdat ‘op de markt voor middelgrote kredieten (€ 50.000 – € 250.000) sprake is van een continuerend marktfalen […] dat met name het MKB hiervan de dupe wordt’.

Foto: Robert Vos, ANP.

Reageer op dit artikel