nieuws

BOVAG presenteert visie op mobiliteitsbranche anno 2020

Retailing

BOVAG presenteert visie op mobiliteitsbranche anno 2020

BOVAG bondsvoorzitter Geert Vermeer heeft gisteren de toekomstvisie van de bond gepresenteerd op hoe de mobiliteitsbranche er in 2020 eruit zal zien. Een visie waarmee de brancheorganisatie voor haar leden de richting aan wil geven van waar het in de komende jaren naar toe gaat; onder andere voor haar tweewieler leden.

 

BUNNIK – BOVAG bondsvoorzitter Geert Vermeer heeft gisteren de toekomstvisie van de bond gepresenteerd op hoe de mobiliteitsbranche er in 2020 eruit zal zien. Een visie waarmee de brancheorganisatie voor haar leden de richting aan wil geven van waar het in de komende jaren naar toe gaat; onder andere voor haar tweewieler leden.

De consument gaat veranderen, de retailsector gaat veranderen. Het ene BOVAG-lid is daar beter van doordrongen dan het andere. Terwijl de retailer zich wél op die veranderende toekomst moet voorbereiden. Om daar richting aan te geven, presenteert BOVAG haar Toekomstvisie 2020, ontwikkeld in nauwe samenwerking met Capgemini en met steun van HBD en OOMT.

De BOVAG Toekomstvisie 2020 schetst en benoemt de elf belangrijkste trends van de komende jaren. Het zijn ontwikkelingen die de toekomst gaan bepalen. Op basis van die trends, en met name van de twee meest invloedrijke trends, heeft Capgemini een viertal toekomstscenario’s ontwikkeld. Het meest waarschijnlijke daarvan is verder uitgewerkt.

Invloed overheid
In dat meest waarschijnlijke scenario neemt de invloed van de nationale overheid sterk af en is de generatie met een hoog internet gedrag dominant. Dat betekent onder meer dat de vraag verschuift van mobiliteitsproduct naar mobiliteitsoplossing en dat een keurmerk minder belangrijk wordt ten gunste van klantbeoordelingen.

Het vrije ondernemerschap krijgt extra kansen om zijn vleugels uit te slaan en de focus verschuift van concurrent naar klant. Niet langer de werkgever, maar de werknemer staat centraal.

Verplaats jezelf

Op basis van dit scenario heeft Capgemini een viertal vormen van ondernemingen anno 2020 geschetst: de Local Hero, de Hypermarket, de Mobility Service Provider en de Niche Expert. Via een toekomsttest op www.verplaatsjezelf.nl kunnen BOVAG-leden bepalen welk van die vier ondernemingsvormen het best bij ze past in de nabije toekomst. Deze site is het centrale platform van de Toekomstvisie 2020.

Naast de toekomsttest vinden BOVAG-leden er het complete visie-rapport, voor verdere verdieping. Maar ook is er volop ruimte voor discussie, nieuws, columns en uiteraard voor uitleg. Zo is er voor elke nieuwe ondernemingsvorm een illustratief filmpje gemaakt.

Geen blauwdruk

Bondsvoorzitter Geert Vermeer (foto): “Laat duidelijk zijn dat onze toekomstvisie geen blauwdruk is, maar een wake-up call. En een aansporing voor onze leden om zich te verdiepen in de toekomst. Het rapport, de toekomsttest, de filmpjes, het kan allemaal helpen. Een goede retailer is immers bezig met de toekomst. Ik weet één ding zeker: de klant van nu is een heel andere dan de klant van 2020. En als je daar als retailer niet op inspeelt, mis je de boot.”

BOVAG gaat de Toekomstvisie de komende tijd verder uitrollen en uitwerken. Op tal van ledenbijeenkomsten zal er aandacht voor zijn en tegelijkertijd worden de komende maanden projecten gestart die leden helpen zich voor te bereiden op 2020 en daarna. Denk daarbij ook aan branche-overschrijdende samenwerkingsverbanden, gezamenlijke producten en projecten.

Alle trends, scenario’s en archetypes worden uitgebreid behandeld in het rapport van Capgemini. Dit rapport is te downloaden via: www.verplaatsjezelf.nl/achtergrond.

Reageer op dit artikel