nieuws

RAI Vereniging wijst op negatieve effecten WKR

Retailing

RAI Vereniging wijst op negatieve effecten WKR

Maandag heeft staatssecretaris van Financiën, Frans Weekers, de tussentijdse evaluatie van de werkkostenregeling (WKR) naar de Tweede Kamer gestuurd. De WKR moet op termijn een aantal fiscale regelingen voor werknemers vervangen door één regeling waarbij de werkgever voor 1,4 procent van de loonsom aan het personeel mag aanbieden. RAI Vereniging heeft haar bedenkingen bij de WKR.

AMSTERDAM – Maandag heeft staatssecretaris van Financiën, Frans Weekers, de tussentijdse evaluatie van de werkkostenregeling (WKR) naar de Tweede Kamer gestuurd. De WKR moet op termijn een aantal fiscale regelingen voor werknemers vervangen door één regeling waarbij de werkgever voor 1,4 procent van de loonsom aan het personeel mag aanbieden. RAI Vereniging heeft haar bedenkingen bij de WKR.

De staatssecretaris schrijft dat de regeling op dit moment door zo’n 10 procent van de werkgevers wordt gebruikt. Doel van de regeling is het verminderen van de administratieve druk. Als een vereenvoudiging zo moeilijk te verkopen is, wordt deze doelstelling dan ook bereikt, is de vraag? En welke negatieve effecten heeft de regeling op rijksdoelstellingen als het stimuleren van duurzame mobiliteit en gezondheid door meer bewegen?

Geen vereenvoudiging
Waar er voorheen dedicated regels waren voor sportabonnementen, bedrijfsfeesten en de aanschaf van een woon-werkfiets, zijn in de WKR alle regels op één hoop gegooid en vervangen door 1,4 procent van de loonsom. Dit klinkt als een vereenvoudiging, maar in de praktijk zullen bedrijven nu zelf afspraken moeten maken over deze zaken. Dit roept veel onduidelijkheid en onzekerheid op bij zowel werkgever als werknemer. Een geluid dat ook een belastingadvieskantoor als Ernst & Young vandaag in het FD laat horen.

Prikkel voor aanschaf fiets weg
Een tweede bezwaar van RAI Vereniging tegen de nieuwe regeling is dat in de WKR de gerichte prikkel verdwijnt om een fiets aan te schaffen voor woon-werkverkeer. Een nieuwe bedrijfsfiets moet concurreren met onder andere het kerstpakket en de feestavonden voor het personeel. Zeker als de loonsom van een organisatie relatief laag is, bijvoorbeeld bij grootschalige productiebedrijven of in de zorg, zal de bedrijfsfiets als relatief dure ‘extra’ al snel het onderspit delven in die concurrentiestrijd.

Omdat er minder woon-werkfietsen aan het personeel worden verstrekt, gaat ook een deel van de positieve effecten op de mobiliteit, het milieu en de gezondheid van de werknemer verloren. TNO heeft becijferd dat regelmatig fietsen naar het werk tot bijna 15 procent minder ziekteverzuim leidt. Hiermee kan een besparing voor het bedrijfsleven van 27 miljoen euro op jaarbasis gerealiseerd worden.

Onderzoek door GfK
In opdracht van RAI Vereniging heeft GfK Retail and Technology een korte enquête gehouden onder de retail. Doel van deze enquête is om een beeld te krijgen van het effect van de overgang van de oude bedrijfskostenregeling naar de WKR op de verkoop van bedrijfsfietsen in Nederland. Uit deze enquête blijkt dat 25 procent van de omzet van de ondervraagde winkeliers afkomstig is van de aanschaf van de bedrijfsfiets in de oude regeling. Dit betekent in aantallen zo’n 200.000 fietsen.

RAI Vereniging ziet het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer als essentiële schakel in de verduurzaming van de mobiliteit. Daarbij komt de beweging die gepaard gaat met fietsen de volksgezondheid ten goede. Het vergroten van het fietsgebruik is een uniek doel. Het is niet voor niets dat ook in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte wordt gerefereerd aan de fiscale stimulering van het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer als ondersteunend aan deze ambitie.
RAI Vereniging is van mening dat het creëren van generieke regelingen niet ten koste mag gaan van het bereiken van unieke doelen. Daarom maken wij ons hard voor het behoud van een aparte positie van de woon-werkfietsenregeling op de politieke en fiscale agenda.

Reageer op dit artikel