nieuws

Groot deel jongeren zonder rijbewijs op scooter

Retailing

Groot deel jongeren zonder rijbewijs op scooter

BUNNIK – Onderzoek van DHV wijst uit dat een derde tot mogelijk de helft van de jonge brom- en snorfietserbestuurders zonder rijbewijs rijdt. BOVAG maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor de verkeersveiligheid en dringt er bij de overheid op aan dat de politie zo spoedig mogelijk gericht op rijbewijsbezit gaat controleren.

BUNNIK – Onderzoek van DHV wijst uit dat een derde tot mogelijk de helft van de jonge brom- en snorfietserbestuurders zonder rijbewijs rijdt. BOVAG maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor de verkeersveiligheid en dringt er bij de overheid op aan dat de politie zo spoedig mogelijk gericht op rijbewijsbezit gaat controleren.

Sinds 1 maart 2010 moet iedereen die op een brom- of snorfiets wil rijden met goed gevolg een theorie- en praktijkexamen afleggen. Dat levert het zogenoemde AM-rijbewijs op. Uitgezonderd zijn degenen die al over een ander rijbewijs (bijvoorbeeld voor personenauto’s) beschikken.

Uit een rapport waarin onderzoeksbureau DHV in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu invoering van het AM-praktijkrijbewijs evalueert, blijkt echter dat een zeer grote groep jonge bestuurders zonder rijbewijs rijdt. DHV spreekt van 33 tot 50 procent. Dat beeld wordt herkend en bevestigd door BOVAG-rijschoolhouders. Wanneer instructeurs naar het waarom vragen, krijgen ze van de jongeren te horen dat zij de pakkans zeer klein achten en dus welbewust het risico nemen. Ook cijfers van het CBR lijken de constatering van DHV te bevestigen. Er blijken veel minder praktijkexamens te worden afgelegd dan vooraf is voorspeld. Dat komt volgens DHV ondermeer doordat het rijbewijs een extra barrière is om op de bromfiets te stappen, maar ook doordat mensen op de brommer of snorfiets stappen zonder eerst een rijbewijs te halen.

Daarmee heeft invoering van het AM-praktijkrijbewijs een averechts effect. De meest kwetsbare groep, jongeren die zich niet of nauwelijks bewust zijn van verkeersrisico’s en die zichzelf overschatten en onkwetsbaar wanen, onttrekt zich aan rij-opleiding en rij-examen. Terwijl die nu juist ingevoerd zijn om de verkeersveiligheid bij met name jongeren te vergroten.

DHV beveelt aan om nader onderzoek te doen naar het rijden zonder rijbewijs. Wat BOVAG betreft is dat prima, maar moet de overheid dat onderzoek niet afwachten en intussen de politiecontroles flink opvoeren. Frans Bastiaansen, manager BOVAG Rijscholen: “De jongeren zeggen immers zelf dat de pakkans zeer klein is. Bij intensievere controles en een dus veel hogere pakkans is de boodschap helder: een bromfietsrijbewijs is verplicht en noodzakelijk en er is geen ontkomen aan. Het moet net zo gewoon worden als een autorijbewijs. We gaan dit dan ook zo spoedig mogelijk aankaarten bij politiek en overheid. Daarnaast zouden ouders hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Ook die spreken we aan. Denk alleen maar aan het feit dat een verzekeraar niet zal willen uitkeren als je zonder rijbewijs een ongeluk veroorzaakt met je scooter.”

Reageer op dit artikel