nieuws

Uitspraak over anti-dumping heffing deze week

Retailing

Uitspraak over anti-dumping heffing deze week

Deze week wordt een belangrijke stap genomen in de never ending story over Europese anti-dumping heffingen op fietsen uit China. De Europese Commissie legt deze week zijn voorstel voor om de bestaande anti-dumping heffingen te verlengen. De Europese lidstaten stemmen hier individueel over. Om te lobbyen voor een afwijzing van het voorstel, waren vertegenwoordigers van de Chinese fietsindustrie bij een zitting over dit onderwerp in Brussel vorige week.

BRUSSEL (B)- Deze week wordt een belangrijke stap genomen in de never ending story over Europese anti-dumping heffingen op fietsen uit China. De Europese Commissie legt deze week zijn voorstel voor om de bestaande anti-dumping heffingen te verlengen. De Europese lidstaten stemmen hier individueel over. Om te lobbyen voor een afwijzing van het voorstel, waren vertegenwoordigers van de Chinese fietsindustrie bij een zitting over dit onderwerp in Brussel vorige week.

Hoewel de lidstaten elk een ja of nee-stem uitbrengen, is de uitslag hiervan uiteindelijk niet doorslaggevend. Volgens René Takens, voorzitter van de Europese overkoepelende organisatie van fietsfabrikanten COLIBI, heeft de Europese Commissie het veto over het voorstel de heffingen te verlengen. COLIBI vreest dat als de heffingen vervallen, de Europese markt overspoeld wordt met goedkope Chinese fietsen die de handel kapot maken. De huidige anti-dumping heffing is 48,5% voor fietsen uit China. Pas in het najaar neemt de Europese Commissie het definitieve besluit.

Veroordeeld
Vorige week hebben de vertegenwoordigers van de Chinese fietsindustrie geprotesteerd tegen de 18 jaar oude anti-dumping heffingen. Ze wezen in een zitting de Europese Commissie erop dat de heffingen ongerechtvaardigd zijn.

De senior commisioner van CCCME (China Chamber of Commerce for Machinery and Electronic Products), Zhang Peisheng, stelde ten eerste dat de fiets import vanuit China gedurende de afgelopen 3 jaar met 38% is teruggelopen en ten tweede dat sinds 2007 hun gemiddelde verkoopprijs is gestegen met 125%. Eurostat (EU’s databureau) bevestigt het eerste argument: de fietsimport is van 2007-2010 gedaald van 738.000 stuks naar 461.000 stuks, een daling van 41,1%.

“Kijkend naar deze twee trends alleen, is het onmogelijk om te accepteren dat fietsen uit China ook maar enige schade toegebrengen aan de Europese fietsindustrie. Dat druist simpelweg tegen de basisregels van de economie in,” aldus Zhang.

Meer over anti-dumping

Reageer op dit artikel