nieuws

Het Nieuwe Winkelen krijgt vorm

Retailing

Het Nieuwe Winkelen krijgt vorm

VEENENDAAL – Consumenten zijn via (mobiel) internet en social media binnenkort altijd en overal met alles en iedereen verbonden. Hierdoor verandert het koop- en winkelgedrag ingrijpend. Toch blijft funshoppen (winkelen in de binnenstad) vrijetijdsbesteding nummer 1 in Nederland. Met dit unieke gegeven hebben winkelgebieden een antwoord op de ontwikkeling van mobiel internet, maar het vraagt om een andere bedrijfsvoering en een update van het winkelen.

VEENENDAAL – Consumenten zijn via (mobiel) internet en social media binnenkort altijd en overal met alles en iedereen verbonden. Hierdoor verandert het koop- en winkelgedrag ingrijpend. Toch blijft funshoppen (winkelen in de binnenstad) vrijetijdsbesteding nummer 1 in Nederland. Met dit unieke gegeven hebben winkelgebieden een antwoord op de ontwikkeling van mobiel internet, maar het vraagt om een andere bedrijfsvoering en een update van het winkelen.

Die ontwikkeling heet ‘Het Nieuwe Winkelen’. Veenendaal fungeert sinds eind januari als pilotstad voor het project ‘De binnenstad van de toekomst’. Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) wil met dit project ondernemingen helpen en optimaal voorbereiden om de kansen en mogelijkheden van moderne technologie als service, contact en informatie met de consument te pakken.

Het nieuwe winkelen betekent niet alleen dat klanten de winkels weten te vinden, maar vooral ook dat de winkels de klanten weten te vinden. En die klanten bepalen of, en zo ja, waar, wanneer en via welke sociale netwerken ze worden gevonden. Dit betekent, dat in ieder geval de omgeving, waarin winkels opereren (zoals binnensteden), optimaal ingericht moeten zijn voor het nieuwe winkelen. Zowel klanten als werknemers moeten op een snelle, eenvoudige en betrouwbare manier gebruik kunnen maken van internet, mobiel en social media. In de pilot werkt het HBD een plan uit voor het realiseren en inrichten van een dergelijke omgeving in de binnenstad van Veenendaal.

Volgens Rob Weiss, namens het HBD projectleider in Veenendaal, gaat het er niet om wat technisch allemaal mogelijk is: “Het gaat er veel meer om dat de ondernemers de kansen en de mogelijkheden van het nieuwe winkelen herkennen, zoals meer traffic in de binnenstad, een betere klantenbinding en hogere conversie. Dat is wat ondernemers willen. De technische uitwerking komt daarna.”

Weiss komt regelmatig bij elkaar met een groep van circa twintig ondernemers; een ‘pilotgroep’ die een afspiegeling van de binnenstad vormt. De deelnemers maken zich minstens acht uur per maand vrij voor het project. “Dat betekent bijeenkomsten bijwonen, maar ook huiswerk maken. Iedereen heeft bijvoorbeeld een ‘aanbieding’ gemaakt, inclusief een foto van het artikel, een beschrijving, etc. De aanbiedingen hebben we in een systeem ‘geplakt’ en op de volgende bijeenkomst laten zien welke mogelijkheden een collectief systeem allemaal biedt. Dat het door moderne technologie te gebruiken mogelijk is een foto en een eenvoudig tekstje te transformeren in een professioneel uitziende presentatie. Zo wordt een betrekkelijk abstract begrip als het nieuwe winkelen veel tastbaarder.”

Op dezelfde manier worden de ondernemers vertrouwd gemaakt met QR-codes, narrow casting, sms service, het maken van mobiele apps, etc. Weiss: “Veel ondernemers kennen die fenomenen niet en maken er daarom ook geen gebruik van. Een volgende opdracht is: meld je aan op google places. Van de 360 winkeliers in Veenendaal is slechts een handje vol te vinden op google maps, waarschijnlijk omdat ze het niet kennen. Dus moeten we die ondernemers duidelijk maken, dat google places gratis is, niet eng of risicovol en vooral een uitstekende en eenvoudige manier om de vindbaarheid van je winkel te vergroten.”

Meer informatie over het Nieuwe Winkelen en een film met een impressie wat het Nieuwe Winkelen kan betekenen is te vinden op www.hetnieuwewinkelen.org

Reageer op dit artikel