nieuws

Biretco: meer transparantie voor ondernemers met Qlikview

Retailing

Biretco: meer transparantie voor ondernemers met Qlikview

BREDA – Biretco is recent een samenwerking met Qlikview aangegaan. Het doel hiervan is het ondersteunen van de ondernemer op het gebied van artikelbeheer in zijn of haar kassasysteem en het verkrijgen van managementinformatie op basis van de kassaomzetgegevens. Samen met Qlikview partner Abacus Retail heeft Biretco een dashboard ontwikkeld waarmee zij omzetdata omvormen tot managementinformatie.

BREDA – Biretco is recent een samenwerking met Qlikview aangegaan. Het doel hiervan is het ondersteunen van de ondernemer op het gebied van artikelbeheer in zijn of haar kassasysteem en het verkrijgen van managementinformatie op basis van de kassaomzetgegevens. Samen met Qlikview partner Abacus Retail heeft Biretco een dashboard ontwikkeld waarmee zij omzetdata omvormen tot managementinformatie.

Data voor data
Begin 2011 is Biretco gestart met ‘data voor data’. ‘Data voor data’ houdt in dat een aangesloten ondernemer een bewerkt artikelbestand voor zijn kassasysteem ontvangt in ruil voor kassaomzet gegevens.

Door de informatie die hierdoor beschikbaar komt, kan Biretco er onder meer voor zorgen dat de juiste producten worden opgenomen in de schappenplannen. Ook wordt er inzicht verkregen in de belangrijkste kengetallen waarop een ondernemer zijn of haar winkel stuurt. Met de informatie uit de kengetallen is Biretco beter in staat om haar ondernemers te adviseren.

De informatie uit Qlikview is echter niet alleen voor intern gebruik bij Biretco. Door middel van een benchmark rapportage zullen ook de aangesloten ondernemers profiteren van deze informatie. Er is een pilot gestart met een aantal winkels (Profile Soest, Profile Hoogeveen, Profile Brüning en Profile Zevenbergen) om het gebruik van de benchmark rapportage te toetsen aan de praktijk en verder te verbeteren.

Retailkengetallen
Op dit moment bevat de benchmark de belangrijkste retailkengetallen. Per winkel worden deze kengetallen vergeleken met het gemiddelde van alle aangesloten ondernemers. Met deze stuurinformatie krijgt de ondernemer een goed beeld hoe zijn of haar winkel zich verhoudt tot het gemiddelde van de bij Biretco aangesloten winkels en kan indien nodig tijdig worden bijgestuurd.

De bedoeling is om de benchmark informatie in een later stadium aan de overige aangesloten ondernemers van Biretco, die hun data beschikbaar stellen, aan te leveren.

De introductie van Qlikview valt in een structureel proces waarbij Biretco in alle geledingen de dienstverlening aan aangesloten ondernemers aanscherpt en/of uitbreidt. Biretco stelt zich als doel haar ondernemers, zoveel mogelijk te ontzorgen, waardoor voor de ondernemer meer ruimte ontstaat voor intensiever klantencontact en lokale marktbewerking. Het inzichtelijk maken van resultaten en deze benchmarken is hier slechts een klein onderdeel van. Het uitontwikkelen van exclusieve collecties, het hebben van een gedegen formulemanagement en effectieve schappenplannen zijn enkele andere voorbeelden.

Meer informatie over Biretco

Reageer op dit artikel