nieuws

RAI Vereniging: fietsparkeerbeleid vraagt om sterke regierol minister

Retailing

RAI Vereniging: fietsparkeerbeleid vraagt om sterke regierol minister

Het nieuwe actieplan ‘Fietsparkeren bij stations’ dat de minister van Infrastructuur en Milieu op 28 juni aan de Kamer heeft gestuurd, is door RAI Vereniging afdeling Fietsen als stap in de goede richting ontvangen.

AMSTERDAM – Het nieuwe actieplan ‘Fietsparkeren bij stations’ dat de minister van Infrastructuur en Milieu op 28 juni aan de Kamer heeft gestuurd, is door RAI Vereniging afdeling Fietsen als stap in de goede richting ontvangen.

Positief is de inzet op extra geld voor fietsparkeerplaatsen. De minister trekt hier de komende jaren 107 miljoen euro voor uit. Deze middelen zullen ingezet worden voor het verbeteren van fietsparkeermogelijkheden rondom stations die op de zogenaamde ‘Programma Hoogfrequent Spoor’- corridor liggen. RAI Vereniging vindt dit positief, omdat de fiets een essentiele schakel is voor de langere vervoersketens. Desalniettemin ziet RAI Vereniging dit als eerste stap, waarna er nog velen zullen moeten volgen. Eén hiervan is een sterkere regierol van de minister.

Het aantal treinreizigers dat tijdens de totale reis ook gebruik maakt van de fiets, is sinds 2000 met zo’n 25 procent gestegen. Dit betreft het fietsen van huis naar het station alvorens daar te parkeren, maar ook het gebruik van de fiets van station naar eindbestemming. De minister wil zich vooral richten op het creëren van extra parkeerplaatsen bij stations op de zogenaamde PHS-corridor. “Noodzakelijk, maar te weinig”, aldus secretaris afdeling Fietsen Sacha Boedijn.

“We hebben begrip voor de beperkte financiële ruimte van het Rijk, maar we pleiten wel voor een actievere rol van de minister om alle regionale knelpunten aan te pakken. De minister laat nu veel verantwoordelijkheden over aan regionale overheden. Deze hebben net als het Rijk te kampen met bezuinigingen. Om te voorkomen dat verschillende overheden elkaar aan gaan zitten kijken, is een sturende rol van de minister van groot belang. De fiets is een essentiële schakel in mobiliteitsketens. Het creëren van een goede infrastructuur, waaronder parkeerplaatsen, is daarom van groot belang. En in lijn met de visie van de minister op infrastructuur en ruimte zoals ze die eerder aan de Kamer stuurde. Immers een hoop regionale knelpunten los je op door op het goede moment het meest geschikte vervoersmiddel te pakken. Vaak is dat de fiets.”

Meer over RAI Vereniging

Reageer op dit artikel