nieuws

RAI Vereniging pleit voor prioriteit fietsveiligheid ouderen

Retailing

RAI Vereniging pleit voor prioriteit fietsveiligheid ouderen

Het aantal ernstig gewonde fietsers is in 2009 toegenomen, speciaal bij fietsers van 50 jaar en ouder. RAI Vereniging (afdeling Fietsen) vindt deze ontwikkeling zorgwekkend en pleit voor hoge prioriteit voor de fietsveiligheid van senioren.

AMSTERDAM – Het aantal ernstig gewonde fietsers is in 2009 toegenomen, speciaal bij fietsers van 50 jaar en ouder. RAI Vereniging (afdeling Fietsen) vindt deze ontwikkeling zorgwekkend en pleit voor hoge prioriteit voor  de fietsveiligheid van senioren.

Bijna 60% van de ernstig gewonden in 2009 is fietser. Terwijl bij andere vervoerswijzen sprake is van een daling of stabilisering, is sinds 2002 bij de fietsers een duidelijk opwaartse trend te zien. De belangrijkste oorzaak hiervan is de sterke toename van het aantal enkelvoudige ongevallen, in het bijzonder met fietsers van 50 jaar en ouder.

Oververtegenwoordiging
Sacha Boedijn, secretaris afdeling Fietsen licht toe: “De oververtegenwoordiging van deze leeftijdscategorie hangt samen met de vergrijzing. Bij valpartijen met de fiets is het letselrisico van senioren helaas hoger vanwege fysieke beperkingen. Ook is het zo dat relatief veel senioren zich geconfronteerd zien met een teruglopend gezichtsvermogen en een afnemende reactiesnelheid.”

Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid wil RAI Vereniging dat hierop wordt ingespeeld. Boedijn: “Om deze reden is het erg belangrijk dat er volle prioriteit wordt gegeven aan het thema ‘Fietsveiligheid senioren’ zoals opgenomen in  het actieprogramma verkeersveiligheid 2011-2012, dat de minister van Infrastructuur en Milieu deze week aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.”

Fietspuzzeltocht
Veel senioren hebben op enigerlei wijze moeite met fietsen. Zij kunnen hierbij geholpen worden middels adviezen en tips zowel over producten en accessoires als over verkeersregels en gedrag. Trainen en opleiden van fietscoaches voor senioren die moeite hebben met fietsen, kan hierbij ook van grote waarde zijn. Net als het ontwikkelen van een fietspuzzeltocht zodat senioren op speelse, en daarmee op laagdrempelige, wijze theoretische en praktische kennis over veilig blijven fietsen opdoen.

Boedijn: “Het is zaak dat we senioren helpen om op hun veranderende situatie in te spelen. Dankzij innovatieve ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de E-bike kunnen grote groepen mensen tot op hoge leeftijd mobiel blijven. Via begeleidingsprogramma’s kunnen we senioren helpen in te spelen op de veranderingen die gepaard gaan met een hogere leeftijd. Zo kunnen we mobiliteit en dalende aantallen verkeersgewonden onder ouderen hand in hand laten gaan.

Reageer op dit artikel