nieuws

Principeakkoord over maatwerk-CAO BOVAG

Retailing

Principeakkoord over maatwerk-CAO BOVAG

Het CAO-overleg tussen BOVAG en vakbonden heeft geleid tot een principeakkoord over een nieuwe, eigen ‘BOVAG CAO’ met een looptijd van zestien maanden. Afgesproken is een loonsverhoging van 1 procent op 1 oktober 2011 en 1,7 procent op 1 mei 2012. Daarnaast is een eenmalige uitkering van 100 euro overeengekomen, uit te betalen in januari 2012, aan de werknemers die op 1 januari 2012 in dienst zijn.

BUNNIK – Het CAO-overleg tussen BOVAG en vakbonden heeft geleid tot een principeakkoord over een nieuwe, eigen ‘BOVAG CAO’ met een looptijd van zestien maanden. Afgesproken is een loonsverhoging van 1 procent op 1 oktober 2011 en 1,7 procent op 1 mei 2012. Daarnaast is een eenmalige uitkering van 100 euro overeengekomen, uit te betalen in januari 2012, aan de werknemers die op 1 januari 2012 in dienst zijn.

De nieuwe CAO Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf loopt tot 1 oktober 2012. Gisteren vond de derde en laatste ronde plaats van het CAO-overleg tussen BOVAG en vakbonden. Het overleg verliep steeds in open en constructieve sfeer en heeft dan ook geresulteerd in een principeakkoord over een goede, nieuwe CAO, op maat gesneden voor de sector. Hans Everts, leider van de BOVAG-onderhandelingsdelegatie: “We zijn blij dat een marktconforme loonontwikkeling is afgesproken, die in de pas loopt met de huidige inflatie en de algemene ontwikkelingen in de sector.”


BOVAG en vakbonden hebben de afgelopen weken gezamenlijk gewerkt aan een nieuwe, op maat gesneden CAO-tekst, die aansluit bij de specifieke kenmerken van de mobiliteitsbranche. Zo zijn de afspraken rondom werktijden en toeslagen vereenvoudigd en is een nieuwe, efficiëntere aanpak overeengekomen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen dan wel terug te dringen. Alle elementen, van preventie tot WIA, zijn gebundeld. En dat biedt zowel de werkgever als de werknemer kostenvoordelen.


Ook zijn er ook afspraken gemaakt over het omvormen van de extra vakantiedagen voor oudere werknemers naar inzetbaarheidsdagen, waarbij werkgever en werknemer gezamenlijk overleggen over de besteding van deze dagen. Doel is om er voor te zorgen dat werknemers gezond en productief kunnen blijven werken. Partijen hebben afgesproken dat boven 61 jaar geen verdere opbouw meer plaatsvindt van inzetbaarheidsdagen. Verder is afgesproken om de huidige 58+-regeling te handhaven.

Hans Everts: “In de ogen van BOVAG is het een evenwichtig en vernieuwend pakket, vooral op het gebied van duurzame inzetbaarheid, met een marktconforme loonontwikkeling. De afspraken die op tafel liggen, leiden tot een herkenbare CAO, die op de mobiliteitsbranche is toegesneden.”

BOVAG en vakbonden leggen het principeakkoord de komende weken voor aan hun achterban. Het principe-akkoord is terug te lezen op www.bovagcao.nl.

Reageer op dit artikel