nieuws

CAO overleg te volgen op bovagcao.nl

Retailing

CAO overleg te volgen op bovagcao.nl

BUNNIK – BOVAG-ondernemers en hun werknemers kunnen de voortgang van de onderhandelingen over de nieuwe ‘BOVAG-CAO’ volgen op www.bovagcao.nl. Die onderhandelingen zijn vorige week begonnen.

BUNNIK – BOVAG-ondernemers en hun werknemers kunnen de voortgang van de onderhandelingen over de nieuwe ‘BOVAG-CAO’ volgen op www.bovagcao.nl. Die onderhandelingen zijn vorige week begonnen.
 
De huidige CAO Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf, ook wel ‘BOVAG CAO’ genoemd, loopt af op 1 juni 2011. Deze CAO is de eerste die BOVAG zelf heeft afgesloten. Voorheen werden CAO’s voor de meeste BOVAG-leden afgesloten binnen het verband van de Federatie Metaal & Techniek. In 2010 koos BOVAG voor een eigen CAO, omdat het onderhandelingsresultaat van de Federatie de BOVAG-branches niet paste. BOVAG gaat op deze voet door en staat nu voor de uitdaging om met de bonden een nieuwe, eigen BOVAG-CAO af te sluiten die past bij de specifieke situatie in de mobiliteitsbranche.
 
Om de BOVAG-leden en hun medewerkers goed op de hoogte te kunnen houden van de voortgang van het onderhandelingsproces is de site www.bovagcao.nl in het leven geroepen. Daarop staan het tijdpad van de onderhandelingen, de inzet van BOVAG voor de komende onderhandelingen, de voortgang daarvan en relevante nieuwsberichten van BOVAG en anderen. Daarnaast bevat de CAO-site informatie over de huidige CAO, het opleidingsfonds OOMT, het pensioen en de WIA. Op de site is ook de complete tekst van ‘Maatwerk in mobiliteitsretail’ na te lezen. Dat is de arbeidsvoorwaardennota die ten grondslag ligt aan de onderhandelingsinzet van BOVAG.
 
Vandaag starten de gesprekken over een nieuwe CAO. Op 11 mei staat de tweede ronde op de rol en op 25 mei is de derde gespreksronde voorzien. BOVAG-onderhandelaar Jos Kleiboer: “BOVAG streeft naar een nog meer op de branche toegesneden CAO. Wat ons betreft ligt het accent in de komende onderhandelingen op beheersing van de loonkostenstijging. Het gaat beter in de branche, maar niet zo goed als bijvoorbeeld de verkoopaantallen van nieuwe personenauto’s lijken aan te geven. Daarnaast heeft BOVAG de onderwerpen flexibiliteit (toeslagen), leeftijdsfasebewust personeelsbeleid (extra vakantiedagen ouderen) en arbeidsongeschiktheid (loon bij ziekte) geagendeerd.”

Reageer op dit artikel