nieuws

BOVAG Fietsbedrijven onderzoekt garantievoorwaarden leveranciers

Retailing

BOVAG ontvangt de laatste tijd van haar leden behoorlijk wat vragen en opmerkingen over de garantie- en leveringsvoorwaarden van fabrikanten en importeurs. Onder andere over het feit dat garantieclaims op verschillende wijze worden verwerkt en vergoed en dat dit in veel gevallen niet

BUNNIK – BOVAG ontvangt de laatste tijd van haar leden behoorlijk wat vragen en opmerkingen over de garantie- en leveringsvoorwaarden van fabrikanten en importeurs. Onder andere over het feit dat garantieclaims op verschillende wijze worden verwerkt en vergoed en dat dit in veel gevallen niet op een voor de dealer kostendekkende manier zou gebeuren. Daarnaast is een veelvoorkomende reactie dat leveringsvoorwaarden opgesteld zijn vanuit het oogpunt van de leverancier en dat hierin te weinig aandacht zou zijn besteed aan de rechten van de dealer.
 
Rob van Oosterhout, voorzitter BOVAG Fietsbedrijven: “Duidelijkheid over garantie- en leveringsvoorwaarden is in het belang van iedereen in de bedrijfskolom. Meer duidelijkheid levert immers veel kosten- en tijdsbesparing op, zowel voor de retailers als de fabrikanten en leveranciers. Het is daarom van belang om bij beide partijen te inventariseren welke knelpunten zij ervaren, zodat we gezamenlijk kunnen kijken op welke gebieden er winst te behalen valt. Oplossingen en verbeteringen, daar gaat het om. We streven ernaar om voor de dealershows in september met concrete adviezen te komen.”

Leden van BOVAG Fietsbedrijven hebben een enquête ontvangen om hun input voor de komende gesprekken met leveranciers en fabrikanten te geven.

Niet-leden die interesse hebben om de enquête in te vullen worden, verzocht een e-mail te sturen naar fiets@bovag.nl, waarna zij een link ontvangen naar de enquête.

 

 

Reageer op dit artikel